Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 85

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora na svojoj 4. sjednici održanoj 16. lipnja 2008. godine razmotrio je Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona P.Z.E. br. 85, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. svibnja 2008. godine
Odbor za useljeništvo na svojoj 4. sjednici raspravljao je o navedenom prijedlogu zakona, sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora , kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja izvijestio je članove Odbora da je Ministarstvo na ovom prijedlogu zakona radio 6 mjeseci s ciljem da propisi iz sustava obiteljskih potpora budu usklađeni s odgovarajućim pravnim aktima Europske unije i s Nacionalnom populacijskom politikom.
Predloženim zakonom želi se osigurati dostatna financijska sredstva za poticanje rađanja i odgoja djece te da njime budu obuhvaćeni kao korisnici zaposleni i nezaposleni roditelji, majka i otac, poljoprivrednici i ostali izvan sustava rada.

Cilj je napraviti jedinstven zakon koji bi apsorbirao dosadašnja četiri zakona o sustavu obiteljskih potpora.
Zakonskim odredbama ovog prijedloga zakona daje se mogućnost fleksibilnog korištenja dodatnog rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta za zaposlene roditelje do osme godine života djeteta te pravo ili mogućnosti uključivanja većeg broja očeva u sustav obiteljskih potpora.
Navedenim odredbama  želi se potaknuti roditelje na izlazak na tržište rada te stvaranje pretpostavki za povećanje zaposlenosti kroz rješenja koja potiču poslodavce na zadržavanje roditelja na radnom mjestu  nakon rođenja djeteta i korištenja prava po ovom zakonu. 
Članovi Odbora bili su jedinstveni u ocjeni da su predložena rješenja bolja od sadašnjih i da ovaj zakon na cjelovit način uređuje prava roditelja i propisane mjere u Nacionalnoj populacijskoj politici.
Postavljeno je međutim i pitanje prenosivosti prava obitelji iz drugih članica EU, kad Hrvatska bude postala članica EU.
Odredba kojom se sada za dobivanje obiteljskih potpora kao uvjet postavlja hrvatsko državljanstvo i trogodišnji stalni boravak u Republici Hrvatskoj, a kojom su već sada pogođene obitelji useljenika, vezana je uz nacionalno zakonodavstvo koje se ne veže uz smjernice EU tzv. Direktive.

U nastavku rasprave pojedini članovi Odbora su zatražili od predstavnika predlagatelja neke detaljnije informacije.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora su jednoglasno  odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Ivana Bagarića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

mr.sc. Ivan Bagarić