Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu odluka o razrješenju dosadašnjeg ravnatelja i zamjenice ravnatelja i o imenovanju novog ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 5. sjednici, održanoj 6. svibnja 2008. godine Prijedloge odluka o razrješenju dosadašnjeg ravnatelja i zamjenice ravnatelja i o imenovanju novog ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, koje je predsjdniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. travnja 2008. godine.

Odbor je navedene Prijedloge odluka razmotrio kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da se ravnatelj i zamjenica ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka imenuju na četiri godine, te da im je 30. travnja 2008. godine istekao mandat. Vlada Republike Hrvatske je zbog toga utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, te Prijedlog odluke o imenovanju novog ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, s danom 30. travnja 2008. godine.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno ( s 10 glasova ”ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se  donošenje Odluke o razrješenju ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, te Odluke o imenovanju ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka u tekstu kako ih je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Nenad Stazić, predsjednik Odbora.

      PREDSJEDNIK ODBORA
Nenad Stazić