Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu odluka o razrješenju dijela dosadašnjih i o imenovanju dijela novih članova Vijeća za elektroničke medije

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora razmotrio je na 5. sjednici, održanoj 6. svibnja 2008. godine Prijedloge odluka o razrješenju dijela dosadašnjih i o imenovanju dijela novih članova Vijeća za elektroničke medije, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. travnja 2008. godine.
 
Odbor je navedene Prijedloge odluka raspravio kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je kako je dijelu dosadašnjih članova Vijeća za elektroničke medije istekao mandat od četiri godine s danom 30. travnja 2008. godine. Vlada Republike Hrvatske je zbog toga utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju dijela dosadašnjih članova Vijeća za elektroničke medije, kao i Prijedlog odluke o imenovanju dijela novih članova Vijeća za elektroničke medije, s danom 30. travnja 2008. godine. Pri tome je naglasila da se jedan član Vijeća predlaže ponovo imenovati, dok se za drugog člana predlaže imenovati nova osoba.

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje koji su bili motivi i kriteriji Vlade Republike Hrvatske da predloži imenovanje jednog starog člana, a drugog ne. Isto tako postavljeno je i pitanje da li su obavljeni razgovori sa svim prijavljenim kandidatima. Odgovoreno je da razgovori nisu obavljeni, a kriteriji su bili objavljeni u Javnom pozivu. Vlada se odlučila predložiti za imenovanje navedene kandidate na temelju podataka vidljivih iz životopisa i to one za koje smatra da će najbolje obavljati svoju dužnost. Članovi Odbora iz vladajuće stranke istaknuli su da je postupak izbora proveden sukladno propisanoj proceduri i podržali su Prijedloge odluka. No, članovi Odbora iz reda opozicije mišljenja su da i među ostalim kandidatima ima onih koji ispunjavaju uvjete, te da je Vlada trebala obaviti razgovore sa svim prijavljenim kandidatima. 
 
Nakon provedene rasprave Odbor je prvo proveo glasovanje o Prijedlogu odluke   o razrješenju dijela članova Vijeća za elektroničke medije, te je jednoglasno (s 11 glasova ”ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Odluke o razrješenju dijela članova Vijeća za elektroničke medije u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Nakon toga se glasovalo o Prijedlogu odluke o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije pojedinačno za svakog predloženog kandidata. Za gospođu MARIJU UDILJAK glasovalo je 7 ”ZA”, 1 ”PROTIV” i 4 ”SUZDRŽANA”, a za gospodina LJUBOMIRA STEFANOVIĆA 10 ”ZA” i 2 ”SUZDRŽANA). Sukladno tome, Odbor je većinom glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Odluke o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Nenad Stazić, predsjednik Odbora.

      PREDSJEDNIK ODBORA
Nenad Stazić