Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Konačnom prijedlogu zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 121

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 12. (elektroničkoj) sjednici održanoj 5. svibnja 2021. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 121, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. travnja 2021. godine.

Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Konačni tekst prijedloga Zakona u odnosu na prvo čitanje nije sadržajno mijenjan, Ovim zakonskim prijedlogom u nacionalno zakonodavstvo implementiraju se odredbe Direktive (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. Cilj Europske unije je bez odgađanja znatno smanjiti emisije onečišćivača zraka koje nastaju pri prijevozu, a koje su štetne za zdravlje i okoliš, što će se postići mjerama kojima se potiče prelazak na javni prijevoz te javnom nabavom kojom se promiču čista vozila.

Predloženi zakon odnosi se na obveznike javne nabave te će se propisati minimalni ciljevi javne nabave za udio čistih lakih i teških vozila, a koje obveznici javne nabave moraju uzeti u obzir kod svih postupaka javne nabave vozila koji se provode nakon 2. kolovoza 2021. Uvodi se obveza izvješćivanja Europske komisije o ostvarenim minimalnim ciljevima. Također se proširuje područje primjene Zakona na leasing vozila, unajmljivanje ili najam s pravom otkupa te na ugovore za određene usluge.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (11 glasova ”za”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Pero Ćosić