Odbor za pomorstvo, promet i veze

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i veze o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt ”Nova luka Zadar”, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 784

Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora, na 71. sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt ”Nova luka Zadar”, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 784, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom Klasa: 342-21/07-02/04, Urbroj: 5030114-07-12 od 20. rujna 2007. godine.

Odbor je Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt ”Nova luka Zadar”, s Konačnim prijedlogom zakona, razmotrio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je prihvatio prijedlog da se Zakon donese po hitnom postupku, sukladno odredbi članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja, koji je istaknuo da se ovim Zakonom potvrđuje Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt ”Nova luka Zadar”, koji se odnosi na izmještanje trajektnog terminala smještenog u središtu stare jezgre Zadra i izgradnju nove trajektne luke na drugoj lokaciji, u blizini teretne luke, s izvrsnim pristupom autocesti, željeznici i zračnoj luci. Ukupna vrijednost Projekta procjenjena je na 220,0 milijuna EUR, a vrijednost Projekta bez izgradnje terminalske zgrade iznosi 200,5  milijuna EUR. Europska investicijska banka odobrila je Lučkoj upravi Zadar kredit od 100,0 milijuna EUR za Projekta bez izgradnje terminalske zgrade. Također je istaknuo da sa iznosom od 120,0 milijuna EUR, Projekt prati i njemačka razvojna banka Kreditanstalt fur Wiederaufbau, iz kojega će se financirati izgradnja terminalske zgrade. Bez rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora, jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT ”NOVA LUKA ZADAR”

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio potpredsjednika Odbora, gospodina Živka Nenadića.

POTPREDSJEDNIK ODBORA
Živko Nenadić