Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o prijenosu mirovinskih prava, P.Z.E. br.127

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 16. sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o prijenosu mirovinskih prava, P.Z.E. br. 127, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. travnja 2017. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Ovim Prijedlogom zakona usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije.
U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je kako se ovim Prijedlogom zakona osiguravaju preduvjeti za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osobama koje su u svojem radnom vijeku  dio osiguranja navršile u mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, a dio osiguranja u tijelima Europske unije.

Stoga se predloženim Zakonom uspostavlja prijenos mirovinskih prava kako bi osobe iz Republike Hrvatske koje se zapošljavaju bilo kao dužnosnici ili službenici u tijelima Europske unije, a prije toga su bili u obveznom mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske mogle koristiti bez umanjenja prava iz sustava socijalne sigurnosti.

U raspravi  je ukazano da će ovaj Zakon kada bude u punoj primjeni proizvesti velike financijske obveze za državni proračun, stoga se preporuča predlagatelju da napravi simulaciju  troškova.

Nadalje, u raspravi je istaknuto da iako ovim Zakonom nisu regulirana  mirovinska prava zastupnika u Europskom parlamentu, poznato je da oni stječu pravo na  starosnu mirovinu s navršene 63 godine, dok po našim propisima uvjeti za stjecanje starosne mirovine su navršenih 65 godina života, a moguće u dogledno vrijeme da će se dobna granica i povećavati,stoga se opravdano postavlja pitanje u kojem će oni biti statusu.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (9 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese zaključak

Prihvaća se Prijedlog zakona o prijenosu mirovinskih prava, P.Z.E. br.127

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Miranda Mrsića.

Predsjednik Odbora
Prof.dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.