Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z. 665

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 76. sjednici Odbora, održanoj 21. lipnja 2007. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 2. travnja 2007. godine.
Odbor je Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Odbor je raspolagao s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetni Prijedlog zakona, a prisutni predstavnik Vlade Republike Hrvatske podnio je dodatno obrazloženje.
Sjednici Odbora nisu bili nazočni predstavnici predlagatelja.
U kraćoj raspravi je istaknuto, da je upravo vezivanjem sustava obiteljskih naknada na proračunsku osnovicu učinjen pomak od dotadašnje prakse fiksnog određivanja iznosa pojedinih naknada, između ostalih i rodiljnih naknada. Ovim načinom izračunavanja naknada, posebno u odnosu na rodiljne naknade, učinjen je pomak  prema dobrobiti obitelji i rodilja.
Nacionalna populacijska politika također predviđa, u slijedećoj godini izmjene postojećih propisa u području rada, obveznog zdravstvenog osiguranja i mirovinskog osiguranja, kojima će se na cjelovit i sustavan način riješiti niz pitanja u vezi zaštite majčinstva i djeteta, rodiljnih i roditeljskih dopusta i naknada zaposlenih, samozaposlenih i nezaposlenih majki, istaknuto je tijekom rasprave.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su većinom glasova, uz 1 glas «suzdržan», odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje slijedeći

z a k lj u č a k

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio Klub zastupnika SDP-a.
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Marka Turića, predsjednika Odbora.


        PREDSJEDNIK ODBORA

                      Prof.dr.sc. Marko Turić