Odbor za razvoj i obnovu

Izvješće Odbora za razvoj i obnovu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 227

Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 15. sjednici održanoj 12. prosinca 2008. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je Hrvatskome saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  5. prosinca 2008. godine.

Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom aktu raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.

U uvodnom obrazloženju predstavnika predlagatelja naglašeno je da donošenje izmjena i dopuna Zakona o tržištu električne energije proizlazi iz potrebe ostvarivanja dinamike liberalizacije tržišta, to stoga što  ne zadovoljava dostignuti stupanj i otvorenost tržišta električne energije, te zbog neodgovarajućih zakonskih rješenja koja u sadašnjenim uvjetima predstavljaju kočnicu daljnjem razvoju hrvatskoga gospodarstva.

Istaknuto je da se predloženim zakonom uređuje da se djelatnosti trgovine električnom energijom i opskrba električnom energijom obavljaju na razvidan način. Omogućava se brža i efikasnija pravna zaštita kupcima električne energije koji su nezadovoljni odlukama operatera prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava. Određuje se opskrbljivač tarifnih kupaca i jasno definira njegova uloga. Racionaliziraju se i pojednostavnjuju poslovi operatera tržišta električne energije vezano uz njegovu ulogu evidentiranja i praćenja subjekta na tržištu električne energije. Precizno se definira status povlaštenog kupca, malog kupca i tarifnog kupca, te jasno određuje način utvrđivanja cijene električne energije za opskrbljivača tarifnih kupaca. 

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova ”za” i 1 ”suzdržan” glas”) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je gospođa mr. sc. Zdenka Čuhnil.

PREDSJEDNICA ODBORA

mr. sc. Zdenka Čuhnil