Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni ravoj i fondove Europske unije o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj,s Konačnim prijedlogom zakona, PZ br. 262

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 12. sjednici, održanoj 31, siječnja 2013. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program „Zaštita okoliša“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. siječnja 2013. godine
 
Raspravu o Prijedlogu navedenog Zakona Odbor je proveo u svojstvu  matičnog radnog tijela, sukladno odredbi čl. 88. a Poslovnika Hrvatskoga sabora.
 
Uvodno izlaganje je iznio predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te je istaknuo da je cilj ovog Operativnog programa da pripremi hrvatske institucije za pristup Europskoj uniji i doprinese razvoju infrastrukture za gospodarenje otpadom u svrhu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, unaprijedi sustave vodoopskrbe i cjelovitog gospodarenja otpadnim vodama u Hrvatskoj te osigura tehničku pomoć za jačanje administrativne sposobnosti za provedbu Operativnog programa „Zaštita okoliša“. Također je iznio da se ovim se Sporazumom o financiranju Operativnom programu „Zaštita okoliša“ dodaje jedna i pol proračunska godina, odnosno ukupni iznos od 46.846.007 eura, odnosno 346.660.452 kune, od čega Europska komisija iz Instrumenta pretpristupne pomoći osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 39.819.105 eura, odnosno 294.661.377 kuna, dok vrijednost nacionalnog sufinanciranja iznosi 7.026.902 eura, odnosno 51.999.075 kuna.
 
Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja članovi Odbora su bez rasprave jednoglasno odlučili (11 glasova „za“) predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program „Zaštita okoliša“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Dragicu Zgrebec, predsjednicu Odbora.

                                                                
                                                              PREDSJEDNICA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I
                                                                                 FONDOVE EUROPSKE UNIJE
                                                                      

                                                                                     Dragica Zgrebec, dipl. oec.