Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 721

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je na 14. sjednici održanoj 25. rujna 2019. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. rujna 2019. 

Odbor za turizam raspravio je navedeni akt na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Na sjednici je provedena objedinjena rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona i o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, s Konačnim prijedlogom zakona.

Predlagatelj je kazao kako je novim Zakonom o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), a koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine, predviđena mogućnost povjeravanja poslova neposredne provedbe zakona u prvom stupnju i drugih upravnih i stručnih poslova jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tj. da se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjere županijama. Slijedom toga, potrebno je odgovarajuće izmijeniti odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti tako da upravne poslove u prvom stupnju, umjesto ureda državne uprave u županiji nadležnog za poslove ugostiteljstva, obavlja upravno tijelo županije nadležno za poslove ugostiteljstva.


Odbor za turizam jednoglasno sa (8 glasova „za“) predlaže Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prof.dr.sc. Branka Grčića, predsjednika Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA                                                                                                           
prof. dr. sc. Branko Grčić