Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Konačnom prijedlogu zakona o informacijskoj sigurnosti, P. Z. br. 619

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na 102. sjednici održanoj 11. srpnja 2007., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o informacijskoj sigurnosti, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 09. srpnja 2007. godine.

Članovi Odbora upoznati su sa razlozima i interesima zbog kojih se predlaže donošenje predmetnog Zakona. Predstavnik predlagatelja istaknuo je da je temeljni cilj predmetnog Zakona zaštita klasificiranih i neklasificiranih podataka u državnim tijelima i pravnim osobama, koja se osigurava utvrđivanjem i provođenjem mjera i standarda informacijske sigurnosti. Nadalje, navodi kako predloženi Zakon uređuje pet sigurnosnih područja informacijske sigurnosti: sigurnosna provjera, fizička sigurnost, sigurnost podataka, sigurnost informacijskih sustava i sigurnost poslovne suradnje. Također je istaknuo kako se predmetni Zakon propisuje poslove i ovlasti središnjih državnih tijela za informacijsku sigurnost (Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost i Zavod za sigurnost informacijskog sustava), osnivanje tijela za prevenciju i odgovor na računalne ugroze sigurnosti javnih informacijskih sustava u RH, te koncept provedbe i nadzor informacijske sigurnosti.

Odbor je podržao iznijeto stajalište predstavnika Vlade Republike Hrvatske, te ocjenjuje da se ovim zakonskim prijedlogom cjelovito uređuje informacijska sigurnost Republike Hrvatske kao suštinski dio sustava nacionalne sigurnosti. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

Zakona o informacijskoj sigurnosti

u tekstu kako je predložen od predlagatelja Zakona. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora Ivana Jarnjaka.

PREDSJEDNIK
Ivan Jarnjak