Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji, drugo čitanje, P. Z. br. 374

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 40. sjednici, održanoj 4. srpnja 2018., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji, drugo čitanje, P. Z. br. 374 (dalje u tekstu: Konačni prijedlog zakona), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. lipnja 2018. 

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela.

U kratkom uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji potpisan u Tirani 20. siječnja 2014. godine sa zajedničkom željom za učinkovitim djelovanjem na suzbijanju međunarodnih prijetnji javnoj sigurnosti te suzbijanju međunarodnog kriminala. Sporazum predstavlja element daljnjeg unaprjeđenja i produbljivanja međusobne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Albanije.

Nastavno je istaknuo da se dosadašnja suradnja odvijala na državnoj razini kroz službene posjete izaslanstava policija dviju država, suradnjom kriminalističkih policija, zajedničkim akcijama otkrivanja i presijecanja lanaca za krijumčarenje ljudi, razmjenom kriminalističkih saznanja o osobama, provjerom vjerodostojnosti osobnih isprava i isprava za vozila te provjerom vozila.

Do sada se međusobna suradnja dviju država s ciljem suzbijanja međunarodnog kriminaliteta droga u svrhu otkrivanja kriminalnih grupa i njihovih suradnika upletenih u organizirani kriminal odvijala sukladno Ugovoru o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zlouporabe droga kao i protiv organiziranog kriminala koji je sklopljen 14. prosinca 1993. u Zagrebu, a koji je stupio na snagu tijekom 1994. godine. Stupanjem na snagu predmetnog Sporazuma prestat će važiti Ugovor sklopljen 1993. godine.


Bez rasprave, Odbor jednoglasno, s 9 glasova „ZA“,  predlaže Hrvatskome saboru da donese


ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI
 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Petar Škorić, potpredsjednik Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Ranko Ostojić