Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Konačnom prijedlogu zakona o azilu, P. Z. E. br. 573

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 83. sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o azilu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom pod brojem: 5030109-07-1 od 16. svibnja 2007. godine. Odbor je rečeni Konačni prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Odbor je u raspravi naglasio da je predlagatelj niz primjedbi iznesenih u raspravi o Prijedlogu zakona, pa tako i ovog Odbora, ugradio u tekst Konačnog prijedloga zakona te je podržao rješenja iz Konačnog prijedloga zakona kojima se on usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe.

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno (8 glasova „za“) predložio Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O AZILU

u tekstu u kojem ga je predložio predlagatelj. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
  Dražen Bošnjaković