Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 161

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 23. sjednici održanoj 12. srpnja 2017. godine raspravio je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. srpnja 2017. godine.

Odbor je Prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo kako je Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1962/2008, od 27. rujna 2016. godine („Narodne novine“, broj 100/16) ukinuta odredba članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 92/01) u dijelu koji se odnosi na odredbe članka 8. e koji glasi: "i jedinstveni matični broj građana" te je prestala važiti 31. ožujka 2017. godine. Istaknuto je kako je nužno uskladiti zakonska rješenja radi rješavanja nastale pravne praznine te sprječavanja eventualnih poteškoća u provedbi Zakona.

Tijekom rasprave predloženo je razmotriti mogućnost da se osim osobnog identifikacijskog broja birači koji se izjašnjavaju o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, upisuje i broj važeće osobne iskaznice ili putovnice.

Odbor većinom glasova (10 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“) podupire donošenje ovoga Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
akademik Željko Reiner