Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Konačnom prijedlogu zakona o informacijskoj sigurnosti, P. Z. br. 619

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 87. sjednici održanoj 12. srpnja  2007. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o informacijskoj sigurnosti  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom pod brojem: 5030109-07-3, od  09. srpnja 2007. godine.

Odbor je rečeni Konačni prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. Odbor  je u raspravi  utvrdio da je predlagatelj u Konačni prijedlog zakona ugradio niz primjedbi iznesenih u raspravi o Prijedlogu zakona te je s tim u svezi podržao rješenja iz Konačnog prijedloga zakona.

Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova «ZA», 1 glasom „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom)  predložio Hrvatskom saboru da donese

Z A K O N
O INFORMACIJSKOJ SIGURNOSTI

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dražen Bošnjaković