Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Izvješću o uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 76. sjednici održanoj 21. rujna 2022. godine, raspravljao je o Izvješću o uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. rujna 2022. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire prihvaćanje ovoga Izvješća a na njegov tekst nema primjedaba.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac