Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, P. Z. E. br. 88

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 25. sjednici održanoj 13. lipnja  2017., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, P. Z. E. br. 88, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. svibnja 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.  Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Davora Vlaovića, potpredsjednika Odbora za zakonodavstvo.

 

POTPREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Davor Vlaović