Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o patentu, P.Z. br. 271

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 55. sjednici održanoj 18. travnja  2018., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o patentu, P.Z. br. 271, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. travnja 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac