Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007.-2013. sklopljen 9. prosinca 2014., P.Z. br. 414

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 69. sjednici održanoj 25. rujna 2018., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007.-2013. sklopljen 9. prosinca 2014., P.Z. br. 414 , koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. kolovoza 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac