Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, P.Z. br. 445

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 84. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, P.Z. br. 445, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. prosinca 2018. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (5 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac