Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, P.Z. br. 284

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 79. sjednici održanoj 12. listopada 2022. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, P.Z. br. 284, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. rujna 2022. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 34.

U članku 34. zarez i riječi: „a kojim se dopunjuje članak 57.,“ brišu se.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj i briše suvišan dio teksta.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac