Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 3

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 2. sjednici, održanoj 19. veljače 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 3, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. listopada 2007.godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Članak 3.

Sredstva za financijske obveze koje Republika Hrvatska preuzima ovim Zakonom planiraju se i podmiruju iz državnih proračuna za 2008. do 2013. godine, sa pozicije ministarstva nadležnog za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.“

Obrazloženje:

Imajući u vidu odredbe članka 1. i 6. Memoranduma kao i članka 6. ovoga Zakona razvidno je da Memorandum nije na snazi za Republiku Hrvatsku, te da će se na temelju ovoga Zakona financijska sredstva trebati osiguravati iz sredstava državnih proračuna za 2008. – 2013. godine.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, potpredsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

POTPREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović, dipl.iur