Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 72

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 15. sjednici, održanoj 20. svibnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 72, koji su predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. svibnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 2.

U članku 2. iza riječi: „Zakon“ dodaju se riječi: „objavit će se u ″Narodnim novinama″, a“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl. pravnik