Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, P.Z. br. 302

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 50. sjednici održanoj 6. ožujka  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o Državnoodvjetničkom vijeću P.Z. br. 302, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. veljače 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Prijedloga Odbor daje sljedeće primjedbe i prijedloge koje se odnose načelno na cijeli tekst Zakona i to u prvom redu da se izričaj pojedinih odredaba valja doraditi u pravnom i nomotehničkom smislu, a između ostalog na:

- članak 5. – potrebno je tu skratiti naziv Povjerenstva s obzirom da se Povjerenstvo tu prvi put spominje (a ne u članku 7. ili cijelu odredbu staviti u članak 9.)

- članak 27. i 29. – kod propisivanja rokova suvišna je riječ „isteka“

- članak 53. – u stavku 1. dovoljno se općenito pozvati na propis radi kasnijih eventualnih izmjena i dopuna tog propisa

- članak 56., 57. i 58.– nejasno ja kako će se na razgovoru s kandidatima za zamjenike utvrditi „njihov osjećaj za pravdu, sposobnost primjerenog i odgovornog obnašanja dužnosti te njihova motiviranost za obnašanje dužnosti“. Nadalje potrebno je općenito pozvati se na propis jer navođenje punog naziva propisa iziskuje i navođenje broja „Narodnih novina“ u kojim je objavljen kao i njegove izmjene i dopune

- članak 106. – potrebno je istaknuti da se radi o postupcima koji su u tijeku.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac