Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, P.Z.E. br. 320

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 54. sjednici održanoj 11. travnja  2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, P.Z.E. br. 320, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. ožujka 2018.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički i pravno doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

- članak 1., 6. i 20. – kod skraćivanja pojmova potrebno je naznačiti „u daljnjem tekstu“

- članak 2. – potrebno je doraditi izričaj odredbe na način da se sve poveže u jednu rečenicu, jer nema potrebe navoditi podstavak s obzirom da se radi o jednom propisu Europske unije

- članak 4. – suvišan je stavak 2. zbog cjelovitosti i jedinstva pravnog sustava jer ako pojedine odredbe nekog propisa utječu na odredbe nekog drugog propisa tada se propisuju iznimke

- članak 26. – u stavku 1. potrebno je brisati riječ: “najmanje“ s obzirom na izričaj stavka 2.

- članak 27. – u stavku 5. potrebno je navesti puni naziv Republike Hrvatske s obzirom da naziv prethodno u normativnom dijelu Prijedloga nije skraćen

- članak 48. – u stavku 1. potrebno je ujednačiti pisanje rokova („u roku godine dana“)
 
5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac