Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, P.Z.E. br. 616

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 94. sjednici održanoj 5. travnja 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, P.Z.E. br. 616, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. ožujka 2019. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“)  podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 18. – navedene riječi potrebno je brisati (ne zamijeniti) u odnosu na cijeli članak jer kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka

-    članak 24. – stavak 3. je potrebno brisati kako bi se izbjeglo ponavljanje s obzirom na sadržaj stavka 4. i 5. (gdje se ponovo vrši renumeracija)

-    članak 37. – potrebno je istaknuti kako se navedena riječ iz određenog padeža zamjenjuje drugom riječju u odgovarajući padež

-    članak 39 – u stavku 4. potrebno je izmjene koje se propisuju u stavku 7. odrediti po redu riječi (prvo je potrebno zamijeniti iznos a zatim obrisati navedene riječi)

-    članak 53. – potrebno je doraditi odredbu na način da se propiše inverzija članaka koji se nabrajaju („... osim odredbi članka 216. stavka 1. točke 2. koji je izmijenjen člankom 36. stavkom 1. ovoga Zakona i članka 217. koji je izmijenjen člankom 37. ovoga Zakona, koji ...).
 
5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac