Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 227

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 44. sjednici, održanoj 11. prosinca 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 227, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 05. prosinca 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona Odbor podnosi sljedeći


A M A N D M A N


I. Na članak 3., 4. i 6.

U članku 3. stavku 2. u uvodnoj rečenici, u članku 4. u uvodnoj rečenici i u članku 6. stavku 3. u uvodnoj rečenici riječ: „novi“ briše se.

Obrazloženje
Nomotehnički uređuje se izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

  Emil Tomljanović, dipl.pravnik