Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 223

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 44. sjednici, održanoj 11. prosinca 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 223, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 05. prosinca 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona Odbor podnosi sljedeći

A M A N D M A N

I. Na članak 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12. i 15.

U članku 3. stavku 1. i 2. u uvodnoj rečenici, članku 4. u uvodnoj rečenici, članku 5. stavku 4. u uvodnoj rečenici, članku 6. u uvodnoj rečenici, članku 8. stavku 2. u uvodnoj rečenici, članku 9. u uvodnoj rečenici, članku 10. stavku 2. u uvodnoj rečenici, članku 11. u uvodnoj rečenici, članku 12. u uvodnoj rečenici i članku 15. u uvodnoj rečenici riječ: „novi“, odnosno riječ: „nova“ briše se.

Obrazloženje

Nomotehnički dorađuje se izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl.pravnik