Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 235

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 43. sjednici, održanoj 10. prosinca 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 235, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 05. prosinca 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 2. 
U članku 2. u uvodnoj rečenici riječ: „novi“ briše se.  

Obrazloženje: 
Nomotehnički se uređuje izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

                Emil Tomljanović, dipl.pravnik