Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, P. Z. E. br. 661

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 95. sjednici održanoj 18. travnja 2007., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, P. Z. E. br. 661, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. ožujka 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona  a na tekst Prijedloga zakona nema primjedaba ustavno pravne naravi.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

            Florijan Boras, dipl. pravnik