Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 72

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na 4. sjednici Odbora, održanoj 21. svibnja 2008. godine, raspravio je  Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. svibnja 2008. godine.

Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 76. a Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja.

U raspravi, članovi Odbora podržali su Prijedlog zakona o izmjenama  Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, s Konačnim prijedlogom zakona. I Akcijskim planom za usklađivanje zakonodavstva Vlade Republike Hrvatske, predviđena je uspostava nove institucije koja će integrirati zaštitu zdravlja i sigurnost na radu objedinjavanjem poslova Hrvatskog zavoda za medicinu rada i dijela djelatnosti Odjela zaštite na radu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Zdravlje i sigurnost na radu, mišljenje je članova Odbora, neodvojiv je dio u zaštiti zdravlja radnika od štetnih utjecaja radnog mjesta i radnog okoliša. Stoga drže boljim rješenjem da se dio zaštite na radu ne nalazi u okviru Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, nego u novom zavodu koji će biti nadležan i za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Kako se radi o sustavu koji je u razvoju i koji se i dalje dorađuje, po mišljenju članova Odbora i ovaj Prijedlog zakona doprinijeti će njegovu unapređenju i uspostavi cjelovitije zaštite zdravlja radnika. No, istaknuto je, u primjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu i djelovanju nadležnog zavoda,  potrebno je poduzeti određene dodatne  mjere  koje  će  dovesti  do  daljnjeg  poboljšanja  sustava: ustrajati na obvezi poslodavaca u provođenju mjera zaštite na radu, poboljšati koordinaciju između liječnika medicine rada, liječnika primarne zdravstvene zaštite i poslodavaca, stvarati uvjete da medicina rada postane atraktivna specijalizacija i dr.

Temeljem provedene rasprave rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE  ZDRAVLJA NA RADU

u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Andriju Hebranga, dr. med., predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, dr. med.