Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb o Prijedlogu zakona o primaljstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 160

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na 10. sjednici Odbora, održanoj 23. rujna 2008. godine, raspravio je Prijedlog zakona o primaljstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. rujna 2008. godine.
Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 76. a Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja.
Djelatnost primalja, kao integralnog dijela cjelokupne zdravstvene zaštite i posebne profesionalne grupacije unutar zdravstva, nije do sada odgovarajuće zakonski uređena, upozoreno je u raspravi. Zbog važnosti pružanja primaljske skrbi, koja utječe na uspješnost i kvalitetu zdravstvene usluge, obzirom na dugu  tradiciju primaljstva u Hrvatskoj i dosadašnje različite pristupe u edukaciji, članovi Odbora podržali su ovaj Zakon. Ovim putem, donošenjem posebnog zakona za svaku profesionalnu grupaciju u sustavu zdravstvene zaštite, taj sustav će, ističu članovi Odbora, biti potpuno zakonski uređen.
Prijedlogom je, istakli su članovi Odbora, po prvi put sadržaj i način djelovanja primalja definiran posebnim zakonom. Za sve ono što nije uređeno ovim posebnim propisom na odgovarajući način se primjenjuju se odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Prijedlog definira i usklađuje s europskim propisima edukaciju, nadležnost i odgovornost primalja. Udruživanjem primalja u strukovnu komoru jamči se nadzor nad kvalitetom i praćenje dostignuća u struci. 
Tijekom rasprave postavljeno je i pitanje položaja primalja, koje su u radnom odnosu, a koje stupanjem na snagu ovog Zakona neće  ispunjavati uvjete za obavljanje poslova. Kako je objasnio predstavnik predlagatelja po katalogu znanja i vještina, kako to predviđa ovaj Zakon, primalje koje sada obavljaju taj posao postat će primalje-asistent/ce.

Nakon opširne rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O  PRIMALJSTVU
u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Andriju Hebranga, dr.med., predsjednika Odbora.
 


  PREDSJEDNIK ODBORA

     Prof.dr.sc. Andrija Hebrang, dr. med.