10. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK DESETE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 14., 15., 16., 19., 20., 21., 27., 28., 29. i 30. studenoga te 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. i 14. prosinca 2018. godine.

Zagreb, studeni - prosinac 2018.

HRVATSKI SABOR
Zapisnik

desete sjednice održane 14., 15., 16., 19., 20., 21., 27., 28., 29. i 30. studenoga te 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. i 14. prosinca 2018. godine.

Sjednicu Hrvatskoga sabora, 14. studenoga 2018. u 9.30 otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Zapisnik 9. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.
U konačni prijedlog dnevnog reda nije uvršteno Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2017. godinu /točka pod 56. u prijedlogu dnevnoga reda/ jer ga je podnositeljica, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, povukla iz procedure. 
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je sedamdeset novih točaka, a to su:
1.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA, I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) održanih u Bruxellesu, 28. i 29. lipnja 2018.b) IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA, I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) I SASTANKU DRŽAVA ČLANICA EUROPODRUČJA (EURO SUMMIT) održanih u Bruxellesu, 17. i 18. listopada 2018.

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 432

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z. br. 436

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 440

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 434

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 435

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 437

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 438

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 439

11.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU 

Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija planova za  2019. i 2020. godinu, s obrazloženjem, za: 
-    Hrvatske voda
-    Hrvatske cesta
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

-   Obrazloženje Prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497

13.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 498
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 500

16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501

17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 502

18.    PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 503

19.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 504

20.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505

21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 506

22.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,                       P.Z. br. 507

23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SJEMENJU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508

24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 509

25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRANI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 510

26.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 511

27.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VETERINARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 512

28.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513

29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 514

30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 345

31.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, prvo čitanje, P.Z. br. 499

32.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMETA I VIJEĆA OD 17. SVIBNJA 2017. O ŽIVI I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1102/2008, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 465

33.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 467

34.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM NADZORU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 468

35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 469

36.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 470

37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 471

38.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472

39.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473

40.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 474

41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 475

42.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONTAMINANTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 476

43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TE HRANI OBOGAĆENOJ NUTRIJENTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 477

44.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 478

45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 479

46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480

47.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 481

48.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 482

49.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 483

50.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1223/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 30. STUDENOGA 2009. GODINE O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA (PREINAČENA VERZIJA), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 484

51.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 485

52.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 486

53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 487

54.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 488

55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 489

56.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 490

57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 495

58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 365

59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 492

60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 493

61.    PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA, prvo čitanje, P.Z. br. 496

62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 376

63.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 466

64.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 494

65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI U JUGOISTOČNOJ EUROPI, drugo čitanje, P.Z. br. 491

66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 416

67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI  KATASTRU NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 363

68.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2017. GODINI

69.    IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2017. GODINU

70.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2017. GODINU.
Na sjednici je, tijekom utvrđivanja dnevnoga reda, uvršten i PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE – predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točki:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMETA I VIJEĆA OD 17. SVIBNJA 2017. O ŽIVI I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1102/2008, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 465.
Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 500
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 502

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 503

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 504

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 506

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,                       P.Z. br. 507

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SJEMENJU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 509

11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRANI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 510

12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 511

13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VETERINARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 512

14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513

15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 467

16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM NADZORU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 468

17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 469

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 470

19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 471

20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472

21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 474

23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 475

24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONTAMINANTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 476

25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TE HRANI OBOGAĆENOJ NUTRIJENTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 477

26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 478

27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 479

28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480

29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 481

30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 482

31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 483

32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1223/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 30. STUDENOGA 2009. GODINE O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA (PREINAČENA VERZIJA), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 484

33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 485

34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 486

35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 487

36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 488

37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 489

38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 490

39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 466.

Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđen dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda, uz dopunu točke - Prijedlog kandidata za izbor povjerenika za informiranje.

DOPUNA DNEVNOG REDA


Dana 21. studenoga 2018., dnevni red dopunjen je točkama:

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 526  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 524  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 518 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 525 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/ 

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZADRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 527  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/ 

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 419

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 420

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 403

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 396

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 389

11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, drugo čitanje, P.Z. br. 444

12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje, P.Z. br. 520

13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRVOG DODATNOG PROTOKOLA UZ OPĆA PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 521

14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DEVETOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje,  P.Z. br. 522

15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje,  P.Z. br. 523

16.    PRIJEDLOG ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU, prvo čitanje,              P.Z.E. br. 515

17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 516

18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 517

19.    PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, prvo čitanje, P.Z. br. 519

20.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2017. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA

21.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - podnositelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

22.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA  HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor HRT-a

23.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

24.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, prvo čitanje,  P.Z. br. 528  - predlagatelj: zastupnik Arsen Bauk.


Dana 3. prosinca 2018., dnevni red dopunjen je točkama:

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 535 /čl. 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora/     
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 529 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/ 
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 530 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/     
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 534   /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/     
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 536  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/     
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 537  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/                                                                                                                            
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 538  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/     
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 539   /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/     
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 540 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/      
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 541 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/         


                                                                                                                                    
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 542 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/      
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 543  /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/        
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA DODATNO FINANCIRANJE PROJEKATA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, drugo čitanje,  P.Z. br. 531
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 382
15.    KONAČNI PRJEDLOG ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 399
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 408
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU, drugo čitanje,  P.Z.E. br. 422
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 404
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ, drugo čitanje,  P.Z.E. br. 423
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje,  P.Z.E. br. 417
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA, drugo čitanje, P.Z. br. 407
22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU I UKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA, drugo čitanje, P.Z. br. 428

23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, drugo čitanje, P.Z. br. 459
24.    KONAČNI PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 452                                                                                                            
25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, drugo čitanje, P.Z. br. 453
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje,    P.Z. br. 454                              
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje P.Z. br. 455                                                                                           
28.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje P.Z.E. br. 456                                                                                 
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje P.Z.E. br. 457                                                                               
30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 397                                                                                  
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, drugo čitanje,  P.Z. br. 394                                                                                           
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, drugo čitanje,  P.Z.E. br. 398  
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA, drugo čitanje P.Z.E. br. 429                                                                                                                                            
34.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE.                                                                                                                                
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 532  - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e
36.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 533 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e.


Dana 7. prosinca 2018., dnevni red dopunjen je točkama:

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 545 /čl. 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 546 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/        
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 547 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/        
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 548 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/        
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 549 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/        
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA POTPORU UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 550 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/        
7.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA     ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 553 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/        
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKON ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 443
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 409
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 384
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 441
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU, drugo čitanje, P.Z. br. 451
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE, drugo čitanje, P.Z. br. 461
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 412
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 410
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, drugo čitanje, P.Z. br. 405
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 406
18.    PRIJEDLOG ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje,                        P.Z. br. 551
19.    PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 552
20.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 544  - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
21.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2017. GODINU
22.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018.  -  podnositeljica: Hrvatska narodna banka
23.     MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA KOJI JE PODNIO ZASTUPNIK SAŠA ĐUJIĆ.

Dana 11. prosinca 2018., dnevni red dopunjen je točkama:

1.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA KOJEG SU PODNIJELI ZASTUPNICI GORDAN MARAS I DAVOR BERNARDIĆ 

2.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA KOJI JE PODNIO ZASTUPNIK PEĐA GRBIN.


Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći


DNEVNI RED


1.    a) IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) ODRŽANIH U BRUXELLESU, 28. I 29. LIPNJA 2018.; 
b) IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) I SASTANKU DRŽAVA ČLANICA EUROPODRUČJA (EURO SUMMIT) ODRŽANIH U BRUXELLESU, 17. I 18. LISTOPADA 2018. – podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske

2.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 411

3.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 432

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z. br. 436

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 440

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 434

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 435

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 437

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 438

11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 439

12.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE, prvo čitanje, P.Z. br. 461

13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 413 

14.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017. GODINU 

15.     IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

16.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

17.     PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497

19.    PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE -podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 375

21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 342

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 345

23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA, drugo čitanje, P.Z. br. 395

24.     GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU -  podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

25.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2017. GODINU  - podnositelj: Upravno vijeće HINE

26.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, drugo čitanje, P.Z. br. 393

28.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 498

30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, drugo čitanje P.Z.E. br. 403

31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 363

32.    KONAČNI  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 467

33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM NADZORU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 468

34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 500

35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501

36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje,                       P.Z. br. 502

37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDU I HRANU,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 503

38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 504

39.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, prvo čitanje, P.Z. br. 499    

40.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 494

41.    PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA, prvo čitanje, P.Z. br. 496

42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 376
        
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 466

44.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a

45.     IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
    
46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 526

47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 524

48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 518

49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 525

50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZADRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 527    
    
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG ¸    PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 458
52.        KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 452
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, drugo čitanje, P.Z. br. 453
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 454
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA,  drugo čitanje,P.Z. br. 455
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje,  P.Z.E. br. 456 
57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E br. 457
58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, drugo čitanje, P.Z. br. 459
59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505
60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 506
61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 507
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SJEMENJU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 509
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRANI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 510
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 511
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VETERINARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 512
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 483
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1223/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 30. STUDENOGA 2009. GODINE O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA (PREINAČENA VERZIJA), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 484
70.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 485
71.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 486
72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 487
73.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 488
74.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 489
75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 490
76.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMETA I VIJEĆA OD 17. SVIBNJA 2017. O ŽIVI I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1102/2008, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 465
77.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 469
78.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 470
79.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 471

80.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472
81.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473
82.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 474
83.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 475
84.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONTAMINANTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 476
85.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TE HRANI OBOGAĆENOJ NUTRIJENTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 477
86.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 478
87.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 479
88.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480
89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 481

90.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 482
91.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 416
92.    KONAČNI PRJEDLOG ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 399
93.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 529
94.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 530
95.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 419
96.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 420
97.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA 
98.    PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 534
99.     PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 462    
100.    PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 463
101.    PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI,  prvo čitanje,                     P.Z. br. 464    
102.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 404
103.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 535 
104.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 382 
105.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 537  
106.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 538    
107.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 539   
108.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 398  
109.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, drugo čitanje,  P.Z. br. 394  
110.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA DODATNO FINANCIRANJE PROJEKATA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, drugo čitanje,  P.Z. br. 531
111.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 541      
112.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 542  
113.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 543  
114.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA, drugo čitanje P.Z.E. br. 429   
115.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI - predlagatelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
116.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 545
117.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 546
118.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 547
119.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA     ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 553
120.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 548
121.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 549
122.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 441
123.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 384                                  
124.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU, drugo čitanje, P.Z. br. 451
125.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA POTPORU UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 550
126.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 540      
127.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 412
128.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 410
129.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE, drugo čitanje, P.Z. br. 461 
TOČKE O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 10. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA:

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 408

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 514

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 495

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 365

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 492

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 493

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 422

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 423

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 417

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA, drugo čitanje, P.Z. br. 407

11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU I UKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA, drugo čitanje, P.Z. br. 428

12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 397                                                                                  
  
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 536  

14.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE.                                                                                                                                

15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI U JUGOISTOČNOJ EUROPI, drugo čitanje,  P.Z. br. 491    
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 396

17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 389

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, drugo čitanje, P.Z. br. 444

19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje, P.Z. br. 520

20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRVOG DODATNOG PROTOKOLA UZ OPĆA PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 521

21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DEVETOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 522

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje,  P.Z. br. 523

23.    PRIJEDLOG ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 515

24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 516

25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 517

26.    PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI,     IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, prvo čitanje, P.Z. br. 519

27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKON ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 443

28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 409;

29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, drugo čitanje, P.Z. br. 405;

30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 406

31.    PRIJEDLOG ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 551

32.    PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 552

33.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2017. GODINU

34.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;

35.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2017. GODINI

36.    IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2017. GODINU

37.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2017. GODINU

38.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

39.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI

40.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2017. GODINI

41.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2017. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA

42.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - podnositelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

43.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA  HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE -  podnositelj: Nadzorni odbor HRT-a

44.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

45.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU      INTERESA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

46.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRT-a ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj HRT-a

47.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIO TELEVIZIJE ZA 2017. GODINU -  podnositelj: glavni ravnatelj HRT-a

48.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

49.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE     ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

50.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija

51.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2017. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

52.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

53.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 28. LISTOPADA 2016. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Odbor za europske poslove

54.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA     ČLANKA 347. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 89. STAVKA 7. I ČLANKA 303. PRETHODNOG KAZNENOG ZAKONA („NARODNE NOVINE, BR. 110/97., 27/98. - ISPRAVAK, 50/00. - ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 105/04., 84/05. - ISPRAVAK, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. I 77/11. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) – SADA ČLANKA 293. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 87. STAVKA 6. I 305. KAZNENOG ZAKONA NA SNAZI OD 1. SIJEČNJA 2013. GODINE („NARODNE NOVINE“, BR. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ISPRAVAK I 101/17.), POVEZANO S ČLANKOM 4. STAVKOM 2. ZAKONA O SUDOVIMA („NARODNE NOVINE“ BR. 28/13. I 33/15.), ČLANKOM 1.A, ČLANKOM 3. I ČLANKOM 4. KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE O KORUPCIJI („NARODNE NOVINE“, BR. 11/00.) I DRUGIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA, ČLANKOM 31. I ČLANKOM 141. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („NARODNE NOVINE“, BR. 85/10 – PROČIŠĆENI TEKST I 5/14. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo

55.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2017. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

56.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  

57.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE                                                                                                            b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

58.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA     UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
            b)  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I           
     ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO     
     OBRAZOVANJE

59.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA    VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA                                                        
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 

60.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 27. LISTOPADA 2017. GODINE DO 15. SRPNJA 2018. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije 

61.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2017. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

62.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 532 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e

63.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 533 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e 

64.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo  čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i RI

65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD SISTEMSKOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 448 - predlagatelj: zastupnik Boris Miletić

66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelji: zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Klub zastupnika HSS-a

67.    PRIJEDLOG  ZAKLJUČKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA (”NARODNE NOVINE”, BROJ 37/2014) - predlagatelj: Klub zastupnika HSS-a

68.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 325 - predlagatelji: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a

69.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 361 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

70.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 400 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

71.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 401 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

72.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 402 -  predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

73.    PRIJEDLOG ZAKONA O SAMOOPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 360 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

74.    PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STAROST, prvo čitanje, P.Z. br. 347 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

75.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 346 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

76.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 355 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

77.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA,  prvo čitanje, P.Z. br. 356 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

78.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 390 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e

79.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 544 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

80.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

81.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017. GODINU - podnositelj:  predsjednik Vrhovnog suda

82.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositelj: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

83.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija      

84.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje,   P.Z. br. 11 -  predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

85.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje,  P.Z. br.     332 -  predlagatelj: Miro Bulj

86.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 331 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

87.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 305 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a 

88.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 446 -  predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

89.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br.460 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

90.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, prvo čitanje,  P.Z. br. 528 -  predlagatelj: zastupnik Arsen Bauk

91.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 368 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić

92.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub živog zida i SNAGA-e

93.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

94.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 232 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

95.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i snage

96.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 228 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar

97.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica dr. sc. Ines Strenja

98.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 231 -  predlagateljica: zastupnica dr. sc. Ines Strenja

99.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK, prvo čitanje,  P.Z. br. 324 - predlagateljica: zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić 

100.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 322 - predlagatelj: zastupnik Ranko Ostojić

101.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. 367 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a 

102.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 366 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

103.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 340 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

104.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. 354 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a 

105.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 353 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

106.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 391- predlagatelj: Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a

107.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POSEBNOM OPOREZIVANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 424  - predlagatelj: Klub zastupnika HSS-a

108.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI,  prvo čitanje, P.Z. br. 425 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

109.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z. br. 449 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

110.    PRIJEDLOG ZAKONA O TOPLINARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 450 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista     

111.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 50 zastupnika u Hrvatskome saboru

112.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU -  predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

113.    PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O IZMJENAMA UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a 

114.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

115.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEUSPJEHA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVOĐENJU STRUKTURNIH REFORMI - podnositelji: 23 zastupnika u Hrvatskome saboru

116.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

117.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU ZA 2017. GODINU - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.

AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnik prof. dr. sc. Milorad Pupovac, postavio je pitanje Gabrijeli Žalac, ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svezi povećanja iskoristivosti sredstava iz programa  EU na ratom pogođenim područjima.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Zastupnica Grozdana Perić, postavila je pitanje Lovri Kuščeviću, ministru uprave u svezi povlačenja sredstava iz EU fondova.
Odgovorio je ministar uprave.

Zastupnik Tomislav Klarić, postavio je pitanje Garriu Cappelliu, ministru turizma u svezi  rezultata turističke sezone.
Odgovorio je ministar turizma.

Zastupnik Davor Bernardić, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi afera na političkoj sceni.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Veljko Kajtazi postavio je pitanje Predragu Štromaru, ministru graditeljstva i prostornoga uređenja u svezi legalizacije objekata romske zajednice izgrađenih nakon 2011. godine.
Odgovorio je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zastupnik Gordan Maras postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 

Zastupnik Tulio Demetlika postavio je pitanje Darku Horvatu, ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta u svezi dobivanja priključaka za elektroenergetsku mrežu na području Istarske županije.
Odgovorio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta. 

Zastupnica Marta Luc-Polanc postavila je pitanje Tomislavu Tolušiću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru poljoprivrede u svezi kvota drvne mase koje Hrvatske šume moraju osigurati drvoprerađivačima.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede.

Zastupnik Ivica Mišić postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi završetka željezničke pruge Zagreb-Vinkovci.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi broja kaznenih djela počinjenih od strane imigranata te broja podnesenih zahtjeva za azil.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Vlatko Kopić, postavio je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi izrade Nacionalnog plana za borbu protiv raka.
Odgovorio je ministar  zdravstva.

Zastupnik Ante Sanader postavio je pitanje Tomislavu Tolušiću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru poljoprivrede u svezi Višegodišnjeg plana upravljanja malom plavom ribom u Jadranu.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede.

Zastupnik Tomislav Panenić, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi projekata u kojima su utvrđene nepravilnosti u korištenju sredstava iz fondova Europske unije. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Božo Petrov postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o Povjerenstvu za praćenje provedbe prijelaznih mjera u pregovaračkim poglavljima 23. i 24. o pristupanju Republike Srbije Europskoj uniji.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, postavio je pitanje Tomislavu Tolušiću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru  poljoprivrede u svezi vršenja gole sječe šuma u vlasništvu Hrvatskih šuma.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede.

Zastupnik Silvano Hrelja postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi ugradnje dizala u višekratne stambene zgrade i njihovog financiranja sredstvima iz EU fondova.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik zatražio odgovor i u pisanom obliku.

Zastupnik  doc. dr. sc. Željko Jovanović, postavio je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi vraćanja starog modela plaćanja bolnica po učinku.
Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnica Marija Jelkovac, postavila je pitanje Nadi Murganić, ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svezi novog Zakona o udomiteljstvu.
Odgovorila je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Zastupnik Milorad Batinić, postavio je pitanje prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja u svezi kurikularne reforme.
Odgovorila je ministrica znanosti i obrazovanja.

Zastupnik prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, postavio je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova o ilegalnim migracijama kao sigurnosnom pitanju.
Odgovorio je ministar unutarnjih poslova.

Zastupnik Mladen Karlić postavio je pitanje Gabrijeli Žalac, ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svezi Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Zastupnik Stjepan Kovač postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi iseljavanja naših građana.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Bruna Esih postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi Marakeškog sporazuma.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Damir Felak postavio je pitanje Draženu Bošnjakoviću, ministru pravosuđa u svezi donošenja propisa koji bi olakšali pokretanje poslovanja u Hrvatskoj.
Odgovorio je ministar pravosuđa.

Zastupnik Miro Bulj postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi poslovanja teleoperatera u Hrvatskoj.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske najavio je pisani odgovor o kojem će se detaljno očitovati ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik Stipo Šapina postavio je pitanje Damiru Horvatu, ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta u svezi dokapitalizacije Petrokemije.
Odgovorio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta. 

Zastupnik Josip Borić postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi obnove voznog parka Hrvatskih željeznica
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik Joško Klisović postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi hrvatske vanjske politike u kontekstu Marakeškog sporazuma.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi Uljanika i 3. maja.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova u svezi načina stjecanja hrvatskog državljanstva.  
Odgovorio je ministar unutarnjih poslova.

Zastupnik Branko Hrg postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi nastavka gradnje Podravskog ipsilona, gradnje nadvožnjaka u Križevcima i o drugim prometnim projektima.  
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik Krešo Beljak postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi nazočnosti na promociji knjige bivše potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta Martine Dalić. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi izvješća Svjetske banke o konkurentnosti „Doing Business" prema kojem je Hrvatska pala za sedam mjesta u odnosu na prošlogodišnji plasman te o odgovornosti Vlade za ovakav pad.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Tomislav Lipošćak postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike o situaciji u Nacionalnom parku Plitivička jezera te što se čini u svezi problematike otpadnih voda.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.

Zastupnik Petar Škorić postavio je pitanje mr. sc. Marku Paviću, ministru rada i mirovinskoga sustava o Programu zapošljavanja žena - „Zaželi“. 
Odgovorio je ministar rada i mirovinskoga sustava. 

Zastupnik Davor Lončar postavio je pitanje Tomi Medvedu, ministru hrvatskih branitelja što se poduzima u svezi skrbi o zdravlju hrvatskih branitelja.  
Odgovorio je ministar hrvatskih branitelja.

Zastupnica doc. dr. sc. Vesna Bedeković postavila je pitanje dr. sc. Nini Obuljen Koržinek, ministrici kulture na koji način Ministarstvo kulture sudjeluje u Nacionalnom programu reformi. 
Odgovorila je ministrica kulture.

Zastupnik Zdravko Ronko postavio je pitanje Tomislavu Tolušiću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru poljoprivrede u svezi europskih sredstava u poljoprivredi.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede. 
Zastupnik je zatražio i pisani odgovor.


IZNOŠENJE STAJALIŠTA KLUBA ZASTUPNIKA

Dana 14. studenoga 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. 
Dana 15. studenoga 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.
Dana 16. studenoga 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Dana 19. studenoga 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Andrija Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Dana 20. studenoga 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Dana 21. studenoga 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika HSS-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Dana 27. studenoga 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, prof. dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.  
Dana 28. studenoga 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.  
Dana 29. studenoga 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i               Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a.
Dana 30. studenoga 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Dana 3. prosinca 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.
Dana 4. prosinca 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 5. prosinca 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime  Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i doc. dr. sc. Marko Vučetić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/ . 
Dana 6. prosinca 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici:  Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika HSS-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 7. prosinca 2018. godine stajalište je iznosio zastupnik Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.
Dana 10. prosinca 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a,  Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i dr. sc. Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 11. prosinca 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, dr. sc. Branimir Bunjac u ime  Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 13. prosinca 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Sanja Putica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Marko Vešligaj u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 14. prosinca 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

- Dana 27. studenoga 2018., predsjedavajući, dr. sc. Furio Radin, potpredsjednik Hrvatskoga sabora, čestitao je hrvatskoj teniskoj reprezentaciji u povodu osvajanja Davis Cupa.
- Dana 12. prosinca 2018., predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, pozdravio je predsjedateljicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjanu Krišto.

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU


1.    a) IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) ODRŽANIH U BRUXELLESU, 28. I 29. LIPNJA 2018. 
b) IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) I SASTANKU DRŽAVA ČLANICA EUROPODRUČJA (EURO SUMMIT) ODRŽANIH U BRUXELLESU, 17. I 18. LISTOPADA 2018. – podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske

Podnositelj Izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković, uvodno je predstavio Izvješće o sastancima Europskog vijeća.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Joško Klisović, dr. sc. Branimir Bunjac, Bojan Glavašević, dr. sc. Miro Kovač, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Hrvoje Zekanović, Davor Ivo Stier, dr. sc. Branimir Bunjac u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković.

Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, Hrvoje Zekanović, Marin Škibola, Ivan Pernar, dr. sc. Branimir Bunjac, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Tomislav Panenić, Ante Babić, dr. sc. Mirando Mrsić, Bojan Glavašević, Tomislav Žagar, Joško Klisović, Sunčana Glavak, Petar Škorić, Sonja Čikotić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, dr. sc. Miro Kovač i Davor Ivo Stier.                       

Rasprava je zaključena 14. studenoga 2018.

IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) ODRŽANIH U BRUXELLESU, 28. I 29. LIPNJA 2018.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /80 „za“, 22 „protiv“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba zastupnika HNS-a, Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika i Kluba zastupnika SDSS-a, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća (članak 50.) održanih u Bruxellesu, 28. i 29. lipnja 2018.

IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) I SASTANKU DRŽAVA ČLANICA EUROPODRUČJA (EURO SUMMIT) ODRŽANIH U BRUXELLESU, 17. I 18. LISTOPADA 2018. 

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /84 „za“, 20  „protiv“,  27 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba zastupnika HNS-a, Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika i Kluba zastupnika SDSS-a, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća (članak 50.) i sastanku država članica europodručja (Euro summit) održanih u Bruxellesu, 17. i 18. listopada 2018. 

2.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 411

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Predstavnik predlagatelja Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Lončar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Mateljan u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Domagoj Mikulić, Stipo Šapina, Ante Pranić i Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Za repliku su se javile zastupnice: Dragana Jeckov i Sonja Čikotić. 

Rasprava je zaključena 14. studenoga 2018.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 37. i amandman zastupnika Mire Bulja na članak 37.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /101 „za“,  15 „protiv“, 11  „suzdržanih“/  donio Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

3.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 432

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z. br. 436

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 440

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433

7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 434

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 435

9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 437

10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 438

11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 439

O aktima od 3. do 11. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu o svim aktima proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun, a o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, proveo je i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio predložene akte.
 
U tijeku rasprave stanku su zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Branko Grčić i mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Grozdana Perić i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Božica Makar i Stjepana Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Branko Bačić, Ivan Šuker, dr. sc. Branimir Bunjac, Dragica Roščić, Gordan Maras, dr. sc. Mirando Mrsić, Peđa Grbin, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Branka Juričev-Martinčev, Marko Vešligaj, Stjepan Čuraj, Josip Borić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Ivana Ninčević-Lesandrić, Ante Pranić, u završnoj raspravi Ivana Ninčević-Lesandrić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.

Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Peđa Grbin, Nikola Grmoja, doc. dr. sc. Željko Jovanović, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Davor Vlaović, Predrag Matić, Željko Glasnović, Ivica Mišić, Miro Bulj, dr. sc. Branko Grčić, dr. sc. Branimir Bunjac, Ante Babić, Zdravko Ronko, Tomislav Žagar, Grozdana Perić, Stjepan Čuraj, Silvano Hrelja, Ivan Šuker, Branko Bačić, Franjo Lucić, Dragica Roščić, dr. sc. Marija Alfirev, Sabina Glasovac, dr. sc. Mirando Mrsić, Josip Borić, Ivan Pernar, Ante Pranić, Branka Juričev-Martinčev,  Marko Vešligaj i Ivana Ninčević-Lesandrić.           

Rasprava je zaključena 15. studenoga 2018.


    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 432

Tijekom izjašnjavanja o amandmanima, stanku je zatražio zastupnik Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a. 

Prije glasovanja o paketu poreznih zakona stanku je zatražio zastupnik Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 1. stavak 2., na članak 6. u izmijenjenom članku 38. stavak 2. točka c) i točka g) te stavak 3. točka b) i točka t) i stavak 4. 

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, zastupnica  Ljubica Lukačić povukla je amandman na članak 6. u izmijenjenom članku 38.
   
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 4. u izmijenjenom članku 11.a stavak 3., na članak 6. u izmijenjenom članku 38., amandman zastupnika Zdravka Ronka na članak 6. stavak 1., amandmane Kluba zastupnika HSS-a na članak 6. u izmijenjenom članku 38. stavak 3. i na članak 6. u izmijenjenom članku 38. stavak 3. podstavak „o“, amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 6. u izmijenjenom članku 38. stavak 2. točka f), stavak 2. dodana nova točka i) i točka j), na članak 6. u izmijenjenom članku 38. stavak 3. točka d) i točka e), na članak 6. u članku 38. stavak 3. točka f), članak 6. u izmijenjenom članku 38. stavak 3. točka l), na članak 6. u izmijenjenom članku 38. stavak 3. točka m) i točka n), članak 6. u izmijenjenom članku 38. stavak 3. točka z), članak 6. u izmijenjenom članku 38. stavak 4., na članak 7. u izmijenjenom članku 61. stavci 2. i 3., na članak 14. i na članak 18., amandman zastupnika Tomislava Žagara na članak 6. u članku 38. stavak 3. točka c), amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 6. u članku 38. stavak 3. točka o), amandman zastupnika doc. dr. sc. Željka Jovanovića na članak 6. u izmijenjenom članku 38. i amandman zastupnika dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića  na članak 6. u izmijenjenom članku 38.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /81 „za“,  48 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.


    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z. br. 436

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 1. u izmijenjenom članku 12., amandman Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 1. dodani novi stavci 2. i 3. i amandman zastupnika Marka Vešligaja i Alena Preleca na članak 1. u izmijenjenom članku 12. dodani novi stavak.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /81 „za“, 43 „protiv“, 11 „suzdržanih“/  donio Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 440

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak   109. stavak 1. i amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 104. stavak 2. točka 1.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a na članak 67. stavak 4. i amandman zastupnika dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića na članak 79. stavak 2.

Hrvatski sabor je 21. studenoga 2018., većinom glasova /80 „za“, 50 „protiv“, 1  „suzdržan“/ donio Zakon o trošarinama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.


    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /79 „za“, 52 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 434

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 6. u članku 14. stavak 5. , na članak 7. u članku 17. stavak 1. i na članak 27., amandman zastupnika Peđe Grbina na članak 17. i na članak 17. stavak 1., amandman zastupnika Mire Bulja na članak 30. stavak 2., amandman zastupnika dr. sc. Miranda Mrsića na članak 9. u članku 21. stavak 6., na članak 18. u članku 68. stavak 2., na članak 18. u članku 68. stavak 5., amandman zastupnice Milanke Opačić na članak 9. stavak 2. i na članak 18. u članku 68. i amandman zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 14. u članku 46. dodani stavak 3.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /79 „za“, 51 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 435

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije  prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 11. u članku 21. stavak 2., na članak 14. u članku 37. stavak 2. i na članak 39. u članku 187.c stavak 1. i amandman zastupnika Silvana Hrelje na članak 2. stavak 1.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /78 „za“, 54 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 437

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 11. u dodanom članku 26.a stavku 2. i na članak 19.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /80 „za“, 51 „protiv“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.


    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 438

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 48. 

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /80 „za“, 52 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.


    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 439

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /80 „za“, 46 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

12.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE, prvo čitanje, P.Z. br. 461

    Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. 

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode izvješće je obrazložio zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Odbora. 

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željka Josić, Ivan Šuker, Tomislav Lipošćak, Pero Ćosić, Mihael Zmajlović u ime Kluba zastupnika SDP-a i  dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.
    
Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Davor Vlaović, Anka Mrak-Taritaš, Alen Prelec, IvanVilibor Sinčić, Josip Đakić, Pero Ćosić, Grozdana Perić i Milorad Batinić. 

Rasprava je zaključena 16. studenoga 2018.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /121 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 413

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnica predlagatelja Gabrijela Žalac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dodatno je obrazložila  Konačni prijedlog zakona.

Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Branko Bačić, Marijan Kustić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Arsen Bauk i Gabrijela Žalac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Za repliku su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, Alen Prelec, Dragica Roščić, Sonja Čikotić, Domagoj Hajduković, Marko Sladoljev, Grozdana Perić, Nada Turina-Đurić, Gordan Maras, Josip Borić, Branko Bačić i Arsen Bauk.  

Rasprava je zaključena 16. studenoga 2018.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila s amandmanom zastupnika Arsena Bauka na članak 18. stavak 1., te je zastupnik, nakon izjašnjenja predstavnice predlagatelja, odustao od  glasovanja o amandmanu.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnika doc. dr. sc. Željka Jovanovića na članak 38. i na članak 31. dodani novi stavak 4. i amandman zastupnika Kažimira Varde na članak 33. stavak 7.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /103 „za“,  16 „suzdržanih“/ donio Zakon o otocima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

14.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017. GODINU

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.


15.     IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju odredbe članka 6. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.


O aktima pod 14. i 15. provedena je objedinjena rasprava. 

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i Prijedlog godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2017. godinu.
Predstavnik podnositelja Jozo Serdarušić, zamjenik glavnog državnog revizora, dodatno je obrazložio Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Tijekom rasprave stanku su zatražili: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a.  

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta i nezavisnih lista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Šuker, Dragica Roščić, Gordan Maras i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.

Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Siniša Varga, Anđelko Stričak, Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Branko Grčić, Ante Babić, Sunčana Glavak, Tomislav Žagar, Ivan Šuker, Siniša Varga, Ivan Šuker, Ivica Mišić, Grozdana Perić, Sabina Glasovac, Josip Borić i Ivan Ćelić.  

Rasprava je zaključena 19. studenoga 2018. 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017. GODINU

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /78 „za“, 44 „protiv“, 10 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. 

Hrvatski sabor je, većinom glasova, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članka 111. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:

- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /78 „za“, 51 „protiv“,  1 „suzdržan“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /77 „za“, 51 „protiv“,  1 „suzdržan“/  

- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /77 „za“, 53  „protiv“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /77 „za“,  53 „protiv“,  1 „suzdržan“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /77 „za“, 52 „protiv“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /78 „za“,  52 „protiv“,  1 „suzdržan“/

Hrvatski sabor je, većinom glasova /77 „za“, 44 „protiv“,11  „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun temeljem odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i članka 16. stavka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, donio Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2017. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /79 „za“, 37 „protiv“, 17 „suzdržanih“/ sukladno prijedlogu Odbora za financije, donio sljedeći 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

16.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

17.     PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija planova za  2019. i 2020. godinu, s obrazloženjem, za: 
-    Hrvatske voda
-    Hrvatske cesta
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

-   Obrazloženje Prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

O aktima od 16. do 18. provedena je objedinjena rasprava.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio predložene akte.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. 

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Božica Makar i Stjepan Čuraj ime Kluba zastupnika HNS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj, Branko Bačić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Šuker, Peđa Grbin, Dragica Roščić, Branka Juričev-Martinčev, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, Josip Borić, Sonja Čikotić, u završnoj raspravi dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Miro Bulj ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.

Za repliku su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Sonja Čikotić, Ivan Pernar, Miro Bulj, Ivan Ćelić, Tomislav Žagar, dr. sc. Branimir Bunjac, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, prof. dr. sc. Branko Grčić, Sunčana Glavak, Ivan Šuker, Ljubica Lukačić, dr. sc. Marija Alfirev, Branko Bačić, Ante Babić, Josip Borić, Peđa Grbin, Anton Kliman, Branka Juričev-Martinčev, Nikola Grmoja i Marko Sladoljev. 

Rasprava je zaključena 19. studenoga 2018. 


PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE


Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /78 „za“,  54 „protiv“,  1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Hrvatski sabor je, većinom glasova,  sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članka 111. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:

- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2018. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /78 „za“, 53 „protiv“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /77 „za“, 51 „protiv“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2018. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /77 „za“,  53 „protiv“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2018. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /77 „za“,  54 „protiv“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2018. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /77 „za“,  53 „protiv“ /

- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2018. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /77 „za“,  53 „protiv“/

Hrvatski sabor je, većinom glasova /77 „za“,  53 „protiv“,  1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i članka 16. stavka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, donio Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. godine.

 
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Na Prijedlog i izmjena i dopuna Državnog proračuna amandmane je podnio Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije
prihvatio predložene amandmane Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e 

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /78 „za“,  45 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova, sukladno članku 35. Zakona o proračunu, donio odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za  2018. godinu, i projekcija za 2019. i 2020. godinu i to:

- Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.   /78 „za“, 39 „protiv“, 3 „suzdržana“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  /78 „za“, 38 „protiv“, 1 „suzdržan“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.   /78 „za“, 41 „protiv“, 2 „suzdržana“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  /77 „za“, 40 „protiv“, 2 „suzdržana“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /78 „za“, 45 „protiv“, 1 „suzdržan“/

- Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  /78 „za“, 48 „protiv“, 2 „suzdržana“/

Hrvatski sabor je većinom glasova /108 „za“, 8 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i odluka o izmjenama i dopunama financijskih planova Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prije njihove objave u „Narodnim novinama“.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /78 „za“,  51 „protiv“,  1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

19.    PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Podnositelj akta je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav sukladno odredbi članka 36. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Predstavnik podnositelja akademik Željko Reiner, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav uvodno je obrazložio Prijedlog kandidata. 

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Nikola Grmoja, Bojan Glavašević, Miro Bulj, u završnoj raspravi prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i akademik Željko Reiner, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Bojan Glavašević, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ivan Šuker, Tomislav Žagar, Marija Jelkovac, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Sunčana Glavak, Josip Borić, Goran Aleksić, Ante Babić, Sabina Glasovac, Darko Parić, Marko Sladoljev, Miro Bulj, Arsen Bauk, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ante Pranić, Ivica Mišić i Davor Vlaović. 

Rasprava je zaključena 20. studenoga 2018. 

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izvijestio je zastupnike kako je broj
kandidata veći od broja koji se bira, te se sukladno člancima od 260 do 267. Poslovnika
Hrvatskoga sabora provodi tajno glasovanje.

Predsjedniku su, uz tajnika sjednice Sabora, pomagali zastupnici: Marija Jelkovac, Vedran Babić i Mato Čičak. 

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izvijestio je zastupnike da je od
ukupno 151 zastupnika glasačke listiće primilo 118 zastupnika, glasovalo 117 zastupnika, a 8 glasačkih listića bilo je nevažećih.

Kandidati za izbor povjerenika za informiranje dobili su sljedeći broj glasova: mr. sc. Dubravka Bevandić /22 glasa/ i dr. sc. Zoran Pičuljan /87 glasova/.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018. donio Odluku o izboru povjerenika za informiranje. 

Za povjerenika za informiranje izabran je dr. sc. Zoran Pičuljan.  

20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 375

21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 342

O aktima 20. i 21. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Bačić i Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i u pojedinačnoj raspravi, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i u pojedinačnoj raspravi, te Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Stjepan Čuraj i Tomislav Žagar.  

Rasprava je zaključena 20. studenoga 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 375

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 4. koji dopunjuje članak 7. stavak 6., na članak 27. izmijenjeni članak 93. stavak 12., na članak 127. izmijenjeni članak 438. stavak 1. točka 25. i na članak 141. stavak 1.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika Domagoja Hajdukovića na članak 4. u izmijenjenom članku 7. iza stavka 4. dodani novi stavci 5., 6. i 7.

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /95 „za“,  3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 342

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /98 „za“, 1 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 345

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Predstavnica predlagatelja Katica Prpić, državna tajnica u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Mikuliću ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj i Katica Prpić, državna tajnica u Ministarstvu uprave.

Za repliku se javio zastupnik Stjepan Čuraj.
 
Rasprava je zaključena 20. studenoga 2018.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /107 „za“,  4 „suzdržana“/ donio Zakon o zakladama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA, drugo čitanje, P.Z. br. 395

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ivan Šipić, Mato Čičak i dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine.

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Davor Vlaović, Stjepan Čuraj, Tomislav Lipošćak, Mato Čičak i Tulio Demetlika.    

Rasprava je zaključena 21. studenoga 2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu na članke 5., 6. ,7. i 15.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnika Peđe Grbina na članke 6. i 9., te amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članke 4., 5., 6., 8., 11 i 15. 

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /81 „za“, 19 “protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

O aktima 24. i 25. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika
Hrvatskog sabora.

24.     GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Podnositelj akta je Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /107 "za“,  2 „protiv“, 14  „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2017. godinu.

25.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2017. GODINU  - podnositelj: Upravno vijeće HINE

Podnositelj akta je Upravno vijeće HINE na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., većinom glasova /91 "za“,  2 „protiv“, 27  „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2017. godinu.

26.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

26.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.

Rasprava je zaključena 21. studenoga 2018.

Hrvatski sabor je, 21. studenoga 2018., jednoglasno /117  "za"/ donio 

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se dužnosti potpredsjednika Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora Boris Milošević.

Za potpredsjednika Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora bira se Veljko Kajtazi.

26.2. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG DRŽAVNOG REVIZORA

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.

U raspravi je sudjelovala zastupnica Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., jednoglasno /77  "za"/ donio 

ODLUKU O IMENOVANJU GLAVNOG DRŽAVNOG REVIZORA

Za glavnog državnog revizora imenuje se Ivan Klešić. 

Glavni državni revizor stupa na dužnost dana 11. prosinca 2018. 


26.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

26.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

26.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke.

Rasprava je zaključena 14. prosinca2018.

Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, 14. prosinca 2018., većinom glasova / 90 "za", 1 „suzdržan“/ donio sljedeće odluke:    

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se potpredsjednik Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora Bojan Glavašević. 

Za potpredsjednika Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora bira se Domagoj Hajduković.

Razrješuje se član Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora Domagoj Hajduković.

Za članove Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora biraju se Bojan Glavašević i dr. sc. Zlatko Hasanbegović.


ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se potpredsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Domagoj Hajduković.

Za potpredsjednika Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. Damir Tomić.


ODLUKU O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 

Razrješuje se potpredsjednica Odbora za turizam Hrvatskoga sabora Božica Makar.
        
Za potpredsjednika Odbora za turizam Hrvatskoga sabora bira se Mario Habek.

Razrješuje se član Odbora za turizam Hrvatskoga sabora Mario Habek.

27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, drugo čitanje, P.Z. br. 393

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine.

Za repliku se javio zastupnik Stjepan Čuraj. 

Rasprava je zaključena 21. studenoga 2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbor za zakonodavstvo na članke 11. 12. i 13. i amandman Kluba zastupnika HDZ-a kojim se dodaje novi članak 8.

Klub zastupnika HDZ-a povukao je amandman pod brojem 2.

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /83 „za“,  1 „protiv“, 18 „suzdržanih“/ donio Zakon o Središnjem registru državne imovine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

28.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, i to za:
- Hrvatske vode 
- Hrvatske ceste
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
- Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju

- Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (konsolidirano)
- Obrazloženje prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske i prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 37. Zakona o proračunu.

Raspravu su proveli: Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za pravosuđe, Odbor za obranu, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za poljoprivredu.

29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 498

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu,
Odbor za pravosuđe, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo,Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za poljoprivredu.

O aktima 28. i 29. provedena je objedinjena rasprava.

Predstavnici predlagatelja mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno su obrazložili predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Božica Makar i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, dr. sc. Furio Radin i Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Boris Miletić u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Robert Jankovics i Marija Puh u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Branko Bačić, Sunčana Glavak, Josip Borić, Peđa Grbin, Ivan Šuker, Marko Vešligaj, Branka Juričev-Martinčev, doc. dr. sc. Željko Jovanović, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Domagoj Hajduković, dr. sc. Tomislav Sokol, Gordan Maras, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Lukačić, Stjepan Čuraj, Ante Pranić, Dragica Roščić, Tomislav Žagar, dr. sc. Mirando Mrsić, Josip Đakić, dr. sc. Marija Alfirev, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, Gabrijela Žalac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede. 

Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Ivan Vilibor Sinčić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. sc. Branimir Bunjac, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Marko Vešligaj, prof. dr. sc. Branko Grčić, Stjepan Čuraj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Davor Vlaović, dr. sc. Marija Alfirev, Tomislav Žagar, Hrvoje Zekanović, Ante Babić, Pero Ćosić, Dragica Roščić, Željko Lacković, Damir Felak, dr. sc. Mirando Mrsić, Tulio Demetlika, Ljubica Maksimčuk, dr. sc. Josip Križanić, Alen Prelec, Sunčana Glavak, Ivan Šuker, Branko Bačić, Vladimir Bilek, Sonja Čikotić, Alen Prelec, Josip Borić, Davor Bernardić, Saša Đujić, Josip Đakić, Ante Pranić, Anđelko Stričak, dr. sc. Tomislav Sokol, Tomislav Klarić, Peđa Grbin, Sabina Glasovac, Anton Kliman, Grozdana Perić, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Marija Jelkovac, Marija Puh, Marko Sladoljev, Branka Juričev-Martinčev, Ante Sanader, Sanja Putica, Ljubica Lukačić, Petar Škorić, Ante Bačić i dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović.  

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 27. studenoga 2018.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Na Prijedlog državnog proračuna podneseno je 219 amandmana.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je amandmane prije zaključenja rasprave i oni su postali sastavni dio Državnog proračuna.

Hrvatski sabor je većinom glasova /81 „za“, 33 „protiv“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor je, većinom glasova, prihvatio prvi amandman Vlade Republike Hrvatske /89 „za“, 10 „protiv“,  4 „suzdržana“/  i drugi amandman Vlade Republike Hrvatske /84 „za“, 8 „protiv“,  2 „suzdržana“/.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman koje su podnijeli zastupnici Marija Puh, Marko Šipić i Žarko Tušek te dva amandmana zastupnika Pere Ćosića, Ljubice Maksimčuk i Marka Šimića.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, amandman su povukli Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, te zastupnik doc. dr. sc. Željko Jovanović. 

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, nije prihvatio ostale predložene amandmane.

Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku su zatražili zastupnici Predrag Matić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /79 „za“,  45 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu podnesen je jedan amandman.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Siniše Hajdaša Dončića i Marka Vešligaja.

Hrvatski sabor je, većinom glasova, sukladno članku 35. Zakona o proračunu, donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /79 „za“, 19 „protiv“/

b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu podneseno je 30 amandmana. Zastupnik Stjepan Čuraj povukao je jedan amandman.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnika doc. dr. sc. Vesne Bedeković, Josipa Đakića, Vladimira Bileka i Željka Lackovića u izmijenjenom obliku, dva amandmana zastupnice Sunčane Glavak i amandman Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-.a i HDSSB-a.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio ostale amandmane.

Hrvatski sabor je, većinom glasova, sukladno članku 35. Zakona o proračunu, donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenima amandmanima. /79 „za“, 18  „protiv“/

c)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu podnesen je jedan amandman.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Hrvatski sabor je, većinom glasova, sukladno članku 35. Zakona o proračunu, donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. /79 „za“,  22 „protiv“, 1 „suzdržan“/

d)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Hrvatski sabor je, većinom glasova, sukladno članku 35. Zakona o proračunu, donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj./79 „za“,  21 „protiv“/

e)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Hrvatski sabor je, većinom glasova, sukladno članku 35. Zakona o proračunu, donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj./78 „za“, 24 „protiv“, 2 „suzdržana“/

f)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Hrvatski sabor je, većinom glasova, sukladno članku 35. Zakona o proračunu, donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. /79 „za“,  29 „protiv“/

Hrvatski sabor je, jednoglasno /92 „za“/ sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i odluka financijskih planova Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju prije njihove objave u „Narodnim novinama“.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 498

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /79 „za“,  27 „protiv“/ donio Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, drugo čitanje P.Z.E. br. 403

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun i Odbor za zakonodavstvo.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Marin Škibola, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Nikola Grmoja, Marin Škibola, Miro Bulj, dr. sc. Ines Strenja, Ante Pranić i Branko Bačić. 

Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /99 „za“, 3 „protiv“/ donio Zakon o fiskalnoj odgovornosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 363

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. 

Predstavnica predlagatelja Dunja Magaš, državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Lončar, Tomislav Žagar, Stevo Culej, Anka Mrak-Taritaš i Dunja Magaš, državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Anka Mrak-Taritaš, Željko Glasnović, Ivica Mišić, Stevo Culej, Tomislav Klarić i Anton Kliman.  

Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke  189., 190. i 193.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 44. stavak 1.

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /97 „za“,  3 „suzdržana“/ donio Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina državnoj izmjeri i katastru nekretnina, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 467

33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM NADZORU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 468

O aktima 32. i 33. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj, dr. sc. Mirando Mrsić, Ante Babić, Ante Bačić, Ivan Ćelić i prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Za replike su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, Mladen Karlić, Ante Bačić, Ivan Kirin, dr. sc. Mirando Mrsić, Ante Babić, Ivan Ćelić, Silvano Hrelja, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Miro Bulj, Nenad Stazić, Branko Bačić, Saša Đujić i Tomislav Žagar.   

Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 467

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /97 „za“, 2 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM NADZORU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 468

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova / 98 „za“, 2  „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 500

35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501

36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 502

37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDU I HRANU,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 503

38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 504

O aktima od 34. do 38. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnica predlagatelja mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložila predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Tomislav Lipošćak, Anka Mrak-Taritaš i Alen Prelec. 

Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 500

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a. 

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /86 „za“,  1 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., jednoglasno /88„za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o akvakulturi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 502

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., jednoglasno /90 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 503

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbor za poljoprivredu na članak 3. i na članak 4.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a na članak 4.  

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /87 „za“,  3 “suzdržana“/ donio Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 504

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /90 „za“,  2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj .

39.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, prvo čitanje, P.Z. br. 499    

40.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 494

O aktima 39. i 40. provedena je objedinjena rasprava.    

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš i Ante Babić. 

Rasprava je zaključena 28. studenoga 2018.


PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, prvo čitanje, P.Z. br. 499

Hrvatski sabor je, 3.prosinca  2018., većinom glasova /92 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Državnom uredu za reviziju. 

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 494

Hrvatski sabor je, 3.prosinca 2018., većinom glasova /88 „za“, 3 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

41.     PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA, prvo čitanje, P.Z. br. 496

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila zastupnica dr. sc. Ines Strenja, predsjednica Odbora. 

Predstavnica predlagatelja Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Saucha u ime Kluba zastupnika HNS-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Milanka Opačić, Ante Babić i Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Tomislav Lipošćak, dr. sc. Marija Alfirev, Tomislav Saucha, Ante Babić i Milanka Opačić. 

Rasprava je zaključena 29. studenoga 2018.

Hrvatski sabor je, 3.prosinca 2018., jednoglasno /92„za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o korištenju psa pomagača.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 376

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.  

Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

U ime Odbora za obitelj, mlade i sport izvješće je obrazložila zastupnica Nada Turina Đurić, predsjednica Odbora.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila zastupnica dr. sc. Ines Strenja, predsjednica Odbora. 

Predstavnica predlagatelja Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ivan Ćelić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Sabina Glasovac, Goran Beus Richembergh, Nenad Stazić, dr. sc. Mirando Mrsić, Hrvoje Zekanović, Arsen Bauk, Peđa Grbin, Bojan Glavašević, dr. sc. Ines Strenja, dr. sc. Marija Alfirev, Marija Jelkovac, Branka Juričev-Martinčev,  Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku .

Za replike su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Ivan Ćelić, Arsen Bauk, Hrvoje Zekanović, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Ines Strenja, Goran Beus Richembergh, dr. sc. Marija Alfirev, Sabina Glasovac, Davor Ivo Stier, Ante Babić, Ljubica Lukačić, Anka Mrak-Taritaš, Dragana Jeckov, Giovanni Sponza, Gordan Maras, Bojan Glavašević, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Stevo Culej, Marija Jelkovac, Joško Klisović, Nenad Stazić, Branka Juričev-Martinčev, Damir Mateljan, Peđa Grbin, Saša Đujić i Ivica Mišić.  

Rasprava je zaključena 29. studenoga 2018.

Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku su zatražili zastupnici Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika HNS-a na članak 9. točka 3. i na članak 15. točka 2.,amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 9. točka 3., amandman zastupnice Sabine Glasovac na članak 9. točka 3., amandmane Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 9. točka 3. i amandmane zastupnice dr. sc. Ines Strenje na članak 15. stavak 1. točka 2., članak 23. dodani novi stavak 3., dodani novi članak 33. i na članak 46. stavak 1.  

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a i dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina. 

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., većinom glasova /72 „za“,  4 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ donio Zakon o udomiteljstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.    

43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 466

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnica predlagatelja Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 29. studenoga 2018.

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., većinom glasova /92 „za“,1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
44.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a

Podnositelji akta su 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnici predlagatelja, zastupnici Davor Bernardić i Peđa Grbin, dodatno su obrazložili Interpelaciju.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, obrazložio je izvješće Vlade o Interpelaciji.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Arsen Bauk u ime predlagatelja i u pojedinačnoj raspravi, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Bernardić u ime predlagatelja, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Bojan Glavašević u ime predlagatelja i u pojedinačnoj raspravi, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Saša Đujić, Gordan Maras, Petar Škorić, Miro Bulj, Ivica Mišić, Stevo Culej, Ante Sanader, Joško Klisović u ime predlagatelja i u pojedinačnoj raspravi, Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa i dr. sc. Nina Obuljen Korižinek, ministrica kulture.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Davor Bernardić, Josip Đakić, Stevo Culej, Peđa Grbin, dr. sc. Marija Alfirev, Ivica Mišić, Arsen Bauk, Željko Glasnović, Arsen Bauk, dr. sc. Zlatko Hasanbegović, Branko Bačić, Ante Babić, Marija Jelkovac, Petar Škorić, Davor Lončar, dr. sc. Branimir Bunjac, Boris Milošević, Bojan Glavašević, Joško Klisović, Ante Sanader, Petar Škorić, Nenad Stazić, Saša Đujić, Gordan Maras, Nikola Grmoja i Sabina Glasovac.  

Rasprava je zaključena 29. studenoga 2018.

Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /24 „za“, 75 „protiv“, 2 „suzdržana“/,  odbio Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske radi nečinjenja Vlade Republike Hrvatske u vezi s učestalom zlouporabom ustaškog pozdrava "Za dom spremni".

45.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

45.1.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA dr. sc.  IVANA KOVAČIĆA

Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.
Rasprava je zaključena 3. prosinca 2018.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2018., jednoglasno /94 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio  
ODLUKU
o prestanku zastupničkog mandata zastupnika.

Sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora dr. sc. Ivanu Kovačiću prestaje zastupnički mandat na dan kada odluku o prestanku donese Sabor.

45.2.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA BORISA MILETIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA EMILA DAUSA 

Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.
Rasprava je zaključena 14. prosinca 2018.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., jednoglasno /92„za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio  
ODLUKU

o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Dana 7. prosinca 2018. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata Borisu Miletiću.

Emil Daus zastupničku dužnost zamjenika zastupnika sukladno članku 9. st. 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

PRISEGA

Zastupnik Emil Daus dao je prisegu 14. prosinca 2018.

46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 526

47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 524

48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 518

49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 525

50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZADRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 527    
    
O aktima od 46. do 50. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnica predlagatelja Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložila predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Petar Škorić i Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Stjepan Čuraj, Petar Škorić, Željko Lenart i Ante Babić. 

Rasprava je zaključena 3. prosinca 2018.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 526

Hrvatski sabor je, 10. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 524

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 518

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 525

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o poticanju ulaganja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZADRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 527

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 3. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o zadrugama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG     PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 458
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona. 
U raspravi je sudjelovala zastupnica dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 3. prosinca 2018.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /79 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
52.        KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 452
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, drugo čitanje, P.Z. br. 453
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 454
O aktima od 52. do 54. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 

U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio zastupnik Gordan Maras, predsjednik Odbora.

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Anka Mrak-Taritaš, Silvano Hrelja, Branko Bačić, dr. sc. Mirando Mrsić, Gordan Maras, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, Stjepan Čuraj, Branka Juričev-Martinčev, Ante Babić, Željko Lacković, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Goran Aleksić, Željko Lenart, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava.  

Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Tomislav Lipošćak, Stjepan Čuraj, Ante Bačić, Marko Sladoljev, Nikola Grmoja, Gordan Maras, dr. sc. Mirando Mrsić, Silvano Hrelja, Tomislav Žagar, Ivica Mišić, Zdravko Ronko, Vlaho Orepić, Hrvoje Zekanović, Ljubica Lukačić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Grozdana Perić, Ljubica Maksimčuk, Ivan Šuker, Branko Bačić, Marija Jelkovac, Dragica Vranješ, Josip Đakić, dr. sc. Branimir Bunjac, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Anka Mrak-Taritaš, Ante Babić, prof. dr. sc. Branko Grčić, Peđa Grbin, Ante Pranić, Goran Aleksić, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Davor Vlaović, Ivan Pernar, Željko Lenart, Branka Juričev-Martinčev, Sunčana Glavak, Anđelko Stričak i Željko Lacković.     

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nikola Grmoja  u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 

Rasprava je zaključena 4. prosinca 2018.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 452
Prije početka glasovanja o paketu konačnih prijedloga zakona mirovinske reforme stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih list i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, amandman povlači zastupnik Željko Lacković na članak 30., a zastupnik Davor Bernardić povlači zajednički amandman Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kluba zastupnika HSS-a, Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Kluba nezavisnih zastupnika na članak 46.
Predstavnica predlagatelje nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman dr. sc. Miranda Mrsića na članak 32.a, članak 10., članak 11., članak 12., članak 24., članak 40., 44., 46. i 47., amandmane doc. dr. sc. Željka Jovanovića na članke 10., 11. i 12., amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 9., amandman zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članke 1. i 11., amandman Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 53., amandmane zastupnika Silvana Hrelje na članke 2., 10., 11. i 12., zajedničke amandmane Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kluba zastupnika HSS-a, Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Kluba nezavisnih zastupnika na članke 10., 11., 12., 24., 30., 31., 44., 45., i 47. i amandmane Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članke 9., 10., 11. i 12.
Tijekom glasovanja o amandmanima, zastupnici Peđa Grbin, Gordan Maras i Davor Bernardić, najavili su da će podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. 

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., većinom glasova /77 „za“,  1 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, drugo čitanje, P.Z. br. 453
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77„za“/ donio Zakon  o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 454

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika dr. sc. Miranda Mrsića na članke1. i 3. i amandman zastupnika Silvana Hrelje na članak 1.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA,  drugo čitanje,P.Z. br. 455
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje,  P.Z.E. br. 456 
57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E br. 457
O aktima od 55. do 57. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i u pojedinačnoj raspravi, dr. sc. Mirando Mrsić i mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava.

Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Branimir Bunjac, Silvano Hrelja, Ivan Šuker i Stjepan Čuraj.  

Rasprava je zaključena 4. prosinca 2018
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA,  drugo čitanje,P.Z. br. 455
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 18. stavak 6.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnika dr. sc. Miranda Mrsića na članke 7., 10., 18., 22., 41. i 42., amandman Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 10., amandman zastupnice Milanke Opačić na članak 10., amandman zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 19., zajednički amandman Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kluba zastupnika HSS-a, Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Kluba nezavisnih zastupnika na članak 7.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., većinom glasova /76 „za“, 1 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

Zastupnik Peđa Grbin je najavio da će podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje,  P.Z.E. br. 456 
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 9. i 133. i amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 56.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članke 54., 58. i 59. 
Nakon izjašnjenja predstavnice predlagatelja o neprihvaćanju amandmana zastupnika Stjepana Čuraja na članak 54., zastupnik povlači amandman.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E br. 457
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 133.
Nakon izjašnjenja predstavnice predlagatelja o neprihvaćanju amandmana zastupnika Stjepana Čuraja na članak 84., zastupnik povlači amandman.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, drugo čitanje, P.Z. br. 459
59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505
60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 506
61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 507
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SJEMENJU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 509
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRANI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 510
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 511
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VETERINARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 512
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 483
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1223/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 30. STUDENOGA 2009. GODINE O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA (PREINAČENA VERZIJA), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 484
70.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 485
71.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 486
72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 487
73.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 488
74.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 489
75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 490
76.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMETA I VIJEĆA OD 17. SVIBNJA 2017. O ŽIVI I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1102/2008, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 465
77.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 469
78.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 470
79.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 471
80.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472
81.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473
82.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 474
83.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 475
84.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONTAMINANTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 476
85.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TE HRANI OBOGAĆENOJ NUTRIJENTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 477
86.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 478
87.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 479
88.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480
89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 481
90.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 482
O aktima od 58. do 90. provedena je objedinjena rasprava. /46 „za“, 1 „protiv“/
Primjedbu na objedinjenu raspravu imali su zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva  i obrta, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Ivan Šuker, Ivan Ćelić i dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika nezavisnih zastupnika, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Anka Mrak-Taritaš, Branka Juričev-Martinčev, Branko Bačić, Josip Đakić, Stevo Culej, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede, prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Mirando Mrsić, Tomislav Lipošćak, Stjepan Čuraj, Tomislav Žagar, Mladen Madjer, Anka Mrak-Taritaš, Ivan Kirin, Željko Glasnović, Branko Bačić, Damir Felak, Anđelko Stričak, dr. sc. Josip Križanić, Davor Vlaović, Marija Jelkovac, Ivan Šuker, Grozdana Perić, Ivica Mišić, Željko Glasnović, Stevo Culej, Branka Juričev-Martinčev, Anton Kliman, Nikola Grmoja, Tomislav Panenić, Josip Đakić, Ante Babić, Miro Bulj i Ivan Pernar.  
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2018.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, drugo čitanje, P.Z. br. 459
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za gospodarstvo. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 70., 72. i 74. i amandman Odbora za gospodarstvo na članak 58.
Predstavnik predlagatelje nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika HSS-a na članak 4. i amandmane Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 3. stavak 1., članak 4., na naslov iznad članka 25. i članak 25., članak 30., na naslov iznad članak 49. i članak 49., na Odjeljak VIII. i članke 100.-123., na članak 131. stavak 1., članak 134. stavak 1., članak 136. i na članak 138. 
Prije glasovanja stanku je zatražila zastupnica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., većinom glasova /77 „za“, 1 „protiv“/ donio Zakon o Državnom inspektoratu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 7. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 506
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 7. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 507
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 7. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SJEMENJU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 16. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 10. i 14.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenju, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 509
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 21. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno / 77„za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRANI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 510
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane na članke 11. i 13. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaju sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o hrani, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 511
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane na članke 3. i 4. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaju sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /76 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VETERINARSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 512
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 20. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77„za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 9. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 483
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 6. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7.  prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o  izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1223/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 30. STUDENOGA 2009. GODINE O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA (PREINAČENA VERZIJA), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 484
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane na članak 4. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 485
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 7. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Predstavnik predlagatelja, tijekom rasprave, prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 1.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 486
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 5. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 487
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 27. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona
Predstavnik predlagatelja,tijekom rasprave, prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 22. i 26. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 488
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 4. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 3.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca  2018., većinom glasova /76 „za“,  1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o genetski modificiranim organizmima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 489
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 10. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 490
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 6. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMETA I VIJEĆA OD 17. SVIBNJA 2017. O ŽIVI I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1102/2008, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 465
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 10. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članke 1., 3., 4. i 6.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 469
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 5. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti od buke, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 470
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 3. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 471
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 17. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 16.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 472
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 5. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 1.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 648/2004 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 31. OŽUJKA 2004. GODINE O DETERDŽENTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 4. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 474
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 5. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 4.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 475
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 18. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 14.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONTAMINANTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 476
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 8. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 7.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o izmjenama zakona o kontaminantima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA TE HRANI OBOGAĆENOJ NUTRIJENTIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 477
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 6. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 5.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UVOZU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ TREĆIH ZEMALJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 478
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 7. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 479
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 8. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 7.
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., većinom glasova /77 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2283 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O NOVOJ HRANI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 480
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 4. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 481
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 7. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1829/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. O GENETSKI MODIFICIRANOJ HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I UREDBE (EZ) BR. 1830/2003 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 22. RUJNA 2003. GODINE O SLJEDIVOSTI I OZNAČAVANJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I SLJEDIVOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PROIZVEDENIH OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJOM SE IZMJENJUJE I DOPUNJUJE DIREKTIVA 2001/18/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 482
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 4. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 
Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., većinom glasova /77 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
91.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 416
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman kojim dodaje članak 183.a u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Miro Bulj, Stevo Culej, Domagoj Mikulić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Domagoj Hajduković, Željko Lenart, Ivan Šipić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede.

Za replike su se javili zastupnici: Sonja Čikotić, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Miro Bulj, Tomislav Žagar, dr. sc. Josip Križanić, Tomislav Panenić, Alen Prelec, Ante Pranić, Mladen Madjer, Željko Lenart, Ivica Mišić, Domagoj Mikulić, Ivan Kirin,  Stevo Culej, Davor Vlaović, Ivan Šuker, Domagoj Hajduković, Ante Babić, Marko Vešligaj, Zdravko Ronko, Marko Sladoljev, Anka Mrak-Taritaš i Ivan Šipić.   

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Predstavnik predlagatelja, tijekom rasprave, prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 107., 109., 114., 117. i 181. 

Rasprava je zaključena 6. prosinca 2018.

Predstavnike predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 23. i amandmane zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članke 7. i 36. 

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., većinom glasova /77 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o poljoprivredi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

92.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 399
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj i Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Domagoj Mikulić, dr. sc. Josip Križanić, Željko Lenart i Nikola Grmoja. 

Rasprava je zaključena 6. prosinca 2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 37.

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /78 „za“/ donio Zakon o uzgoju domaćih životinja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

93.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 529
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Predstavnik predlagatelja Danijel Meštrić, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Lončar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a i Danijel Meštrić, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac i Miro Bulj.  

Rasprava je zaključena 6. prosinca 2018.

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., jednoglasno /79 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

94.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 530
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Predstavnik predlagatelja Danijel Meštrić, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Lončar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a.

Rasprava je zaključena 6. prosinca 2018.

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., većinom glasova /78 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

95.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 419
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. 

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 56. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 

U ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode izvješće je obrazložio zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Odbora.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Miro Bulj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Sonja Čikotić, Tomislav Žagar, Tomislav Panenić,  Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ivan Kirin, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Peđa Grbin, Tomislav Panenić, Ivan Vilibor Sinčić, Dragica Vranješ, Sonja Čikotić, Ante Pranić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Gordan Maras, Tomislav Žagar, dr. sc. Josip Križanić, Tomislav Žagar i Davor Lončar.    

Rasprava je zaključena 7. prosinca 2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 48. i amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 3. u izmijenjenom članku 4. stavak 2. točka 32., na članak 4. kojim se mijenja i dopunjuje članak 5., iza dodane točke 15. dodaje se točka 16., na članak 37. u izmijenjenom članku 43., na članak 47. u izmijenjenom članku 54. stavak 1., na članak 52. u stavcima 5. i 8. i na članak 53. stavak 4.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 27. u izmijenjenom članku 32. stavak 3.   

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., većinom glasova /78 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

96.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 420
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. 

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman na članak 36. u roku iz članka 197.  Poslovnika te postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga zakona. 

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Za repliku se javio zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović. 

Rasprava je zaključena 7. prosinca 2018.

Hrvatski sabor je jednoglasno /79 „za“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 9. kojim se mijenja članak 13. /jednoglasno, 78 „za“/ i na članak 31. /jednoglasno, 78 „za“/
 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 36. i amandman Kluba zastupnika HNS-a na članak 9. stavak 11. alineja 2 i stavak 13.

Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /79 „za“, 13 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

97.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA 
97.1.     MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA KOJI JE PODNIO ZASTUPNIK SAŠA ĐUJIĆ
Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav akademik Željko Reiner dodatno je obrazložio mišljenje Odbora.    

Hrvatski sabor je, 7. prosinca 2018., većinom glasova /76 „za“, 1 „suzdržan“/ donio 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika zastupnika Saše Đujića. 

97.2.     MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA KOJI JE PODNIO ZASTUPNIK PEĐA GRBIN
    
Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav akademik Željko Reiner dodatno je obrazložio mišljenje Odbora.    

Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /78 „za“, 5 „protiv“, 7 „suzdržanih“/ donio 
ZAKLJUČAK

Prihvaća se mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika zastupnika Peđe Grbina. 


97.3.     MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA KOJEG SU PODNIJELI ZASTUPNICI GORDAN MARAS I DAVOR BERNARDIĆ

Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav akademik Željko Reiner dodatno je obrazložio mišljenje Odbora.    

Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /77 „za“, 12 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika zastupnika Gordana Marasa i Davora Bernardića. 

98.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 534
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Predstavnik predlagatelja mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio zastupnik Gordan Maras, predsjednik Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNSGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, dr. sc. Mirando Mrsić, Miro Bulj, Gordan Maras, dr. sc. Branimir Bunjac, Vlaho Orepić, Nenad Stazić, Stjepan Čuraj, Željko Lenart, Dragica Vranješ, Davor Vlaović, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.
Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Vlaho Orepić, Gordan Maras, dr. sc. Mirando Mrsić, Miro Bulj, Tomislav Panenić, prof. dr. sc. Branko Grčić, Tomislav Žagar, Marko Sladoljev, dr. sc. Branimir Bunjac, Anđelko Stričak, Alen Prelec, Davor Vlaović, Ivica Mišić, Božica Makar, mr. sc. Boris Lalovac, Nenad Stazić, Željko Lenart, Ivan Pernar, Stjepan Čuraj, Tomislav Žagar, Milorad Batinić, Dragica Vranješ, Saša Đujić, dr. sc. Marija Alfirev, Ljubica Maksimčuk i Domagoj Mikulić. 
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2018.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 5., amandmane zastupnika dr. sc. Miranda Mrsića na članak 3. stavak 2., članak 3. stavak 3., članak 4. stavci 1., 2. i 3.,članak 4. stavci 2. i 3., članak 5. dodani stavci 2., 3. i 4., amandmane zastupnika Bojana Glavaševića na članak 5. dodani stavak 2., na članak 6. stavak 3., članak 7. dodani novi stavci 2. i 3., članak 8., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 3. stavak 2. i članak 6., amandman zastupnika Nenada Stazića na članak 7. i amandman Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članak 5. dodani stavak 2.   
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /79 „za“, 2 „protiv“, 18 „suzdržanih“/ donio Zakon o minimalnoj plaći, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
99.     PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 462
100.    PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 463
101.    PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI,  prvo čitanje, P.Z. br. 464
O aktima od 99. do 101. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.
Predstavnik predlagatelja Gari Cappelli, ministar turizma, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a,Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Saucha u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Damir Mateljan, Dragica Vranješ, Saša Đujić, Stjepan Čuraj, Domagoj Mikulić, Tomislav Panenić, u završnoj raspravi Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Gari Cappelli, ministar turizma i Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma.
Za replike su se javili zastupnici: mr. sc. Boris Lalovac, Saša Đujić, dr. sc. Marija Alfirev, Tomislav Panenić, Stjepan Čuraj, Miro Bulj, Domagoj Mikulić, Tomislav Žagar, Anton Kliman, Dragica Vranješ, Tomislav Saucha i Ljubica Maksimčuk.
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2018.

PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 462
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /89 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    
PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 463
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /90 „za“,  7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o članarinama u turističkim zajednicama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI,  prvo čitanje, P.Z. br. 464
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /93 „za“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o turističkoj pristojbi.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.    
102.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 404
103.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 535
O aktima 102. i 103. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anton Kliman i Dragica Vranješ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku se javio zastupnik Anton Kliman. 
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 404
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /94 „za“, 5 „suzdržana“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 535 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 12. i amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 15.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 5.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /79 „za“, 3 „protiv“, 15 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
104.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 382
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2018.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /95 „za“, 1 „protiv“/ donio Zakon o lučkim kapetanijama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
105.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 537
106.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 538  
107.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 539 
O aktima od 105. do 107. provedena je objedinjena rasprava.                                                                                                                      
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio predložene akte.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a  i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Josip Đakić i Vlatko Kopić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ljubica Maksimčuk, Ranko Ostojić, Anka Mrak-Taritaš, u završnoj raspravi Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, te Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Vlaović, Stjepan Čuraj, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Žagar, Gordan Maras, Vlaho Orepić, Željko Glasnović, Ranko Ostojić, Ljubica Maksimčuk, Davor Vlaović, Ante Babić, Anđelko Stričak, Ivan Šuker, Josip Đakić, Mladen Madjer, Tomislav Lipošćak i Ivica Mišić.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 537
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /79 „za“, 19 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 538  
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 3.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /79 „za“, 16 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 539 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 76.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /79 „za“,  18 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  
108.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 398  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Predstavnik predlagatelja mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložila zastupnica Bernarda Topolko, predsjednica Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a i mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.
Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Furio Radin, Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Davor Vlaović i Milorad Batinić. 
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića na članak 29. izmijenjeni članak 49. stavak 2., amandman zastupnika dr. sc. Furia Radina na članak 29. izmijenjeni članak 49. dodani stavak 2. i na članak 33. kojim se dodaje članak 52.a i amandmane Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 19. izmijenjeni članak 30. stavak 1., članak 27. i članak 36. stavci 2. i 4. 
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /79„za“, 16 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
109.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, drugo čitanje,  P.Z. br. 394  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Vlaović, Damir Felak, Ante Babić i Miro Bulj.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 7., izmijenjeni članak 95. točka 2.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /80 „za“,  1 „protiv“, 33 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
110.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA DODATNO FINANCIRANJE PROJEKATA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, drugo čitanje,  P.Z. br. 531
 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /97 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Dodatno financiranje Projekata implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
111.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 541 
112.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 542  
113.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 543    
O aktima od 111. do 113. provedena je objedinjena rasprava.                                                                                                                               
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio predložene akte.
U ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode izvješće je obrazložio zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Miro Bulj i Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Davor Vlaović, Ljubica Maksimčuk, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Miro Bulj, Marko Sladoljev i Ivica Mišić.    
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 541 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, tijekom rasprave, prihvatio je amandman Odbora za zaštitu okoliša i prirode na članak 40.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /80 „za“, 3 „protiv“, 17 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 542  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /99 „za“, 2 “protiv“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 543    
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /96 „za“,  2 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
114.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA, drugo čitanje P.Z.E. br. 429   
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode izvješće je obrazložio zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj i u završnoj raspravi prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Branko Bačić i Anđelko Stričak.  
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2018.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zaštitu okoliša i prirode na članak 58.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /91 „za“,  3 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
115.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI - predlagatelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Predlagatelj akta je Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnik predlagatelja zastupnik prof. dr. sc. Božo Ljubić, predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, dodatno je obrazložio Prijedlog deklaracije.
Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova, mr. sc. Marija Pejčinović Burić, iznijela je stav Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Božo Ljubić u ime predlagatelja, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Robert Jankovics i Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Davor Bernardić i Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Nenad Stazić, Ante Babić, dr. sc. Miro Kovač, Petar Škorić, dr. sc. Tomislav Sokol, Željko Raguž, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Željko Glasnović, dr. sc. Branimir Bunjac, Branko Bačić, Domagoj Mikulić, Joško Klisović, Milijan Brkić, Tomislav Žagar, Gordan Maras, Arsen Bauk, Ljubica Maksimčuk, Dragica Vranješ, Hrvoje Zekanović, Ante Bačić, u završnoj raspravi Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, te mr. sc. Marija Pejčinović Burić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Nenad Stazić, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Joško Klisović, Vlaho Orepić, Ante Babić, Dragica Vranješ, Davor Ivo Stier, dr. sc. Tomislav Sokol, dr. sc. Branimir Bunjac, Božo Petrov, Miro Bulj, Tomislav Panenić, Gordan Maras, Ivan Šuker, Branko Bačić, Josip Đakić, Arsen Bauk, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Sanja Putica, Ante Bačić, Mladen Madjer, Petar Škorić, Davor Vlaović, dr. sc. Zlatko Hasanbegović, dr. sc. Mirando Mrsić, prof. dr. sc. Vesna Pusić, Marko Sladoljev, dr. sc. Miro Kovač, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Domagoj Hajduković, Marija Jelkovac, Domagoj Mikulić, prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Željko Raguž, Željko Glasnović, Stevo Culej, Ivica Mišić, Ljubica Maksimčuk, Anđelko Stričak, Tomislav Klarić, Tomislav Žagar, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Milijan Brkić, Stjepan Čuraj i Ante Pranić.  
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2018.
Predstavnik predlagatelja i Vlada Republike Hrvatske prihvatili su amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 6. dodani stavak 8. i na stavak 21. /izmijenjeni oblik/,  amandmane Kluba zastupnika SDP-a na stavak 10., na stavak 7. /izmijenjeni oblik/, na točku 3., na stavak 11. /izmijenjeni oblik/, na stavak 16. /izmijenjeni oblik/ i stavak 17. /izmijenjeni oblik/.
Predstavnik predlagatelja i Vlada Republike Hrvatske nisu se suglasili, a Hrvatski sabor većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na naziv Deklaracije, na stavak 6., stavak 12., stavak 20., na točku 1., točku 4. i na točku 7. i amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na točku 6. alineja 1. i na točku 6. dodane nove alineje.  
Klub zastupnika SDP-a povukao je amandmane na stavak 13. i stavak 21.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /81 „za“, 11 „protiv“, 4 „suzdržana“/ donio Deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
116.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 545
117.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 546
O aktima 116. i 117. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalni partnerstvo.
Predstavnica predlagatelja Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložila predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Babić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić i Anka Mrak-Taritaš.
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 545
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 10. na članke 21., 27., 34., 37., 43., 46., 60., 64., 67. i 68., članak 47., članak 79., članak 82., članak 98. i na članak 101. 
Nakon izjašnjenja predstavnice predlagatelja o neprihvaćanju amandmana Odbora za zakonodavstvo na članke 85. i 92., Odbor je povukao oba amandmana. 
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika Gordana Marasa na naziv Zakona i amandmane Kluba nezavisnih zastupnika na članak 33. u izmijenjenom članku 13. dodani novi stavak 3., na članak 41. stavak 1. dodana nova točka 3., na članak 44. dodani novi stavak 3., članak 46. stavak 1., na članak 48. stavak 1. točka 2. i na članak 52. stavak 1. 
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /80 „za“, 3 „protiv“, 14 „suzdržanih“/ donio Zakon o tržištu rada, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 546
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /81 „za“,  17 „suzdržanih“/ donio Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
118.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 547
119.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 553
O aktima 118. i 119. provedena je objedinjena rasprava. 
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anđelko Stričak i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj i Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Sonja Čikotić, Ivan Ćelić, Miro Bulj i  Branka Juričev-Martinčev.    
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 547
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 5. 
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /80 „za“, 4 „protiv“, 11 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 553
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 9. i članak 10. i amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 23. stavak 1., članak 23. stavak 3.,članak 30. dodani stavci 3. i 4. i na članak 34.  
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /79 „za“, 19 „protiv“, 10 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
120.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 548
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnica predlagatelja mr. sc. Maja Markovčić Kostelac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2018.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /94 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
121.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 549
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 
Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
Predstavnik predlagatelja, tijekom rasprave, prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 2., 11., 12. i 22.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2018.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca  2018., većinom glasova /96 „za“,  3 „suzdržana“/ donio Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
122.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 441
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za repliku se javila zastupnica Ljubica Lukačić. 
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2018.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnice Ljubice Lukačić na članak 11. stavak 1. točka 5. 
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /94 „za“,  3 „suzdržana“/ donio Zakon o sudskim pristojbama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
123.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 384
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željka Josić i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za repliku se javio zastupnik Hrvoje Zekanović.
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2018.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika Hrvoja Zekanovića na članak 10. izmijenjeni članak 87. stavci 3., 22. i 25. i amandman zastupnika Marka Sladoljeva na članak 10. izmijenjeni članak 87. točka 3.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /88 „za“, 1 „protiv“, 28 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
124.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU, drugo čitanje, P.Z. br. 451
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, doc. dr. sc. Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, dr. sc. Tomislav Sokol, Sabina Glasovac, Hrvoje Zekanović, Stjepan Čuraj, Sanja Putica, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Zdravko Ronko, dr. sc. Marija Alfirev, Joško Klisović, Kažimir Varda i prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Miro Bulj, dr. sc. Branimir Bunjac, Sabina Glasovac, Dragana Jeckov, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Stjepan Čuraj, dr. sc. Marija Alfirev, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Marko Sladoljev, Željko Glasnović, Sonja Čikotić, Mladen Madjer, Ante Pranić, Božica Makar, Joško Klisović, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Sunčana Glavak, Tomislav Žagar, Milorad Batinić, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Kažimir Varda, Ljubica Lukačić, Ante Babić, dr. sc. Tomislav Sokol, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Sanja Putica, Grozdana Perić, Tomislav Panenić, Zdravko Ronko i dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić.
Rasprava je zaključena 13. prosinca 2018.
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika na članak 14. u izmijenjenom obliku.
Nakon izjašnjenja predstavnice predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, amandmane povlači Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika na članak 3. i članak 4. stavak 2. i 3., Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a na članak 3. stavak 3., te Klub nezavisnih zastupnika na članak 14. stavak 1.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 3. stavak 4., amandman zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 5. stavak 1. i zastupnika Mire Bulja na članak 14. stavak 1.   
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /81 „za“, 3 „protiv“, 19 „suzdržanih“/ donio Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
125.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA POTPORU UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 550
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, doc. dr. sc. Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. sc. Branimir Bunjac i prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.
Za repliku su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, Sabina Glasovac i dr. sc. Branimir Bunjac.
Rasprava je zaključena 13. prosinca 2018.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /96 „za“,  3  „suzdržana“/ donio Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
126.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 540  
127.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 412 
128.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 410
O aktima od 126. do 128. provedena je objedinjena rasprava. /22 „za“, 15 „protiv“/ 
Primjedbu na objedinjenu raspravu imao je zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnica predlagatelja Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dodatno je obrazložila predložene akte.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Pranić, Tomislav Panenić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branka Juričev-Martinčev i Davor Lončar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Damir Mateljan i doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marija Puh u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Miro Bulj, Tomislav Lipošćak, Ante Pranić, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Ante Babić, Dragica Vranješ, u završnoj raspravi Ante Pranić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Za repliku su se javili zastupnici: Giovanni Sponza, Miro Bulj, Ante Pranić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Tomislav Panenić, Damir Mateljan, Tulio Demetlika, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Ante Babić, Ljubica Maksimčuk, Milorad Batinić, Branka Juričev-Martinčev, Grozdana Perić, Sanja Putica, Tomislav Klarić, Tomislav Lipošćak i Dragica Vranješ.
Rasprava je zaključena 13. prosinca 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 540  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.  
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /79 „za“,  18 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.    

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 412
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika povukao je amandman na članak 20. stavak 1.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića i Marka Vešligaja na članak 7., amandmane zastupnika doc. dr. sc. Željka Jovanovića na članak 12. dodani novi stavak 2. i članak 26. stavak 3., amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 15. dodane tri nove alineje, članak 20. stavak 1., članak 20. stavak 1. dodane nove alineje, dodani novi članak 22., članak 24., dodani novi članak 25., članak 26. stavak 1. i 3. i na članak 30. i  amandmane zastupnika Mire Bulja na članak 15. dodane tri nove alineje, članak 20. stavak 1., članak 20. stavak 1. dodane nove alineje, dodani novi članak 22., članak 24. dodani novi članak 25., članak 26. stavak 1. i 3. i na članak 30.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., većinom glasova /77 „za“, 17 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o brdsko-planinskim područjima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 410
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 10., članak 15. stavak 1.  članak 19. stavak 1., članak 19. stavak 1. dodane nove alineje, članak 25. stavak 1., članak 26. stavak 2., članak 29., amandmane zastupnika Mire Bulja na članak 10., članak 15. stavak 1., članak 19. stavak 1., članak 19. stavak 1. dodane nove alineje, članak 25. stavak 1., članak 26. stavak 2., članak 29., amandmane Kluba zastupnika SDSS-a na članak 12. dodani novi stavak 2. i na članak 14. stavak 1. dodani novi podstavak i amandman zastupnika doc. dr. sc. Željka Jovanovića na članak 14. 
Hrvatski sabor je, 14. prosinca  2018., većinom glasova /71 „za“, 17 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o potpomognutim područjima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.        
129.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE, drugo čitanje, P.Z. br. 461
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Lipošćak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Mateljan u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željka Josić.
Rasprava je zaključena 13. prosinca 2018.
Hrvatski sabor je, 14. prosinca 2018., jednoglasno /97 „za“/  donio Zakon o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

___________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 14. prosinca 2018. godine u 15.47 sati.

                        TAJNIK                                     PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA              HRVATSKOGA SABORA


                  Ivan Bukarica                             Gordan Jandroković  

Preuzimanje zapisnika