9. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK DEVETE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 19., 20., 21., 26., 27., 28. rujna te 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26., 29., 30. i 31. listopada 2018.


Zagreb, rujan - listopad 2018.

HRVATSKI SABOR

Zapisnik

devete sjednice održane 19., 20., 21., 26., 27., 28. rujna te 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26., 29., 30. i 31. listopada 2018. 

Sjednicu Hrvatskoga sabora, 19. rujna 2018. u 9.30 otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

Na početku sjednice, kojom je započelo redovito jesensko zasjedanje Hrvatskoga sabora, odana je počast Domovini izvođenjem himne „Lijepa naša Domovino“.

Hrvatski sabor je minutom šutnje odao počast poginulim hrvatskim braniteljima, svima koji su svoj život dali za Hrvatsku, te bivšim saborskim zastupnicima preminulima između dviju sjednica, Stjepanu Bačiću i Anti Markovu. 
Zapisnik 8. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je pet novih točaka, a to su:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 352
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O VINU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 430
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 431
4.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
5.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA     PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE.  
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točki:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415.
Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđen dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.


DOPUNA DNEVNOG REDA


Dana 26. rujna 2018. godine, dnevni red dopunjen je točkama:

1.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 432                                                                                         
2.      PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z.E. br. 433                                                                                                                                                                                                                                  
3.      PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK,  prvo čitanje,  P.Z. br. 434                                                                                    
4.      PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA,  prvo čitanje, P.Z. br. 435                                                                                          
5.      PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 436                                                                                       
6.      PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 437                                                                                                                                                                                         
7.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 438                                                                                      
8.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 439                                                                                                                                                                
  9.      PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 440                                                                                                                                
10.     PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 441                                                                                              
11.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA, drugo čitanje, P.Z. br. 330.     
   
Dana 28. rujna 2018. godine, dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 348
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OD II. DO IX. PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA, EUTROFIKACIJE I PRIZEMNOG OZONA IZ 1999. GODINE UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE I DODAVANJE NOVIH DODATAKA X. I XI., drugo čitanje, P.Z. br. 442
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 443
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, prvo čitanje, P.Z. br. 444
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 445                                                                                                           
6.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA prof. dr. sc. MILANU KUJUNDŽIĆU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru.

Dana 12. listopada 2018. godine, dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 447 /članak 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD SISTEMSKOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 448 - predlagatelj: zastupnik Boris Miletić /članak 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIČARAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 357     
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 383 
5.    KONAČN PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 379
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 380
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 381       
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 378                    
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE, drugo čitanje, P.Z. br. 377
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROBACIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 312   
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EUROPSKE UNIJE I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI, drugo čitanje, P.Z. br. 388 
12.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2017. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije   
13.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 27. LISTOPADA 2017. GODINE DO 15. SRPNJA 2018. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije  
14.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA -  predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport 
15.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 446 -  predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
16.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIO TELEVIZIJE  ZA 2017. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj HRT-a
17.       MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA ZASTUPNIKA MILORADA BATINIĆA.  /članak 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora/


Dana 19. listopada 2018. godine, dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 452
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, prvo čitanje, P.Z. br. 453
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 454
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA,  prvo čitanje,  P.Z. br. 455
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 456 
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E br. 457
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, prvo čitanje,                          P.Z. br. 459 
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU, prvo čitanje, P.Z. br. 451
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 385
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI,  drugo čitanje, P.Z. br. 386   
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, drugo čitanje, P.Z. br. 387   
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LOVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 339  
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 458  
14.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE  HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „RESOLUTE SUPPORT“ U AFGANISTANU
15.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED SOPHIA“
16.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ
17.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U  OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU
18.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“
19.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA ATALANTA“
20.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA
21.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2017. GODINU -podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z. br. 449 -  predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O TOPLINARSTVU, prvo čitanje,  P.Z. br. 450 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.                                        
Tijekom utvrđivanja dopune dnevnoga sjednice, stanku je zatražio zastupnik Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a u svezi konzultacija u Klubu oko glasovanja o predloženim zakonima mirovinske reforme.


Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći


DNEVNI RED

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 382
 
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 394

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 396 

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 398 

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 413    

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 410

7.    PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 412

8.    PRIJEDLOG ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 399

9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 397

10.    PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 403
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415

13.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 407

14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 419

15.    PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 411

16.    PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, prvo čitanje, P.Z. br. 405

17.     IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br.  432 

19.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 436 

20.    PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 440                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                       
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z.E. br.  433
                                                                                                                                                                                                                        
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK,  prvo čitanje,  P.Z. br. 434  
                                                                                   
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA,  prvo čitanje, P.Z. br. 435
                                                                                      
24    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 437                                                                                                                                                                                         

25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 438                                                                                       

26.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br.  439                                                                                                                                                      
  
27.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 409

28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE U IME EUROPSKE UNIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007. – 2013. SKLOPLJEN 9. PROSINCA 2014., drugo čitanje, P.Z. br. 414

29.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala

30.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA - podnositelj: Državni ured za reviziju

31.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2017. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

32.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost

33.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2017.  - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

34.    IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2017. GODINU -  podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

35.    IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2017. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova  

36.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju  

37.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.  -podnositelj: Državni ured za reviziju 

38.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015.  - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

39.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016.  GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

40.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 421 

41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 364

42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 351

43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 420

44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, drugo čitanje, P.Z. br. 418 
 
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 416

46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 408

47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 358

48.    PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIGU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 417

49.    PRIJEDLOG ZAKONA O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 422

50.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 423

51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. IZMEĐU KRALJEVINE NORVEŠKE I REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 427

52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI EGP FINANCIJSKOG MEHANIZAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. IZMEĐU ISLANDA, KNEŽEVINE LIHTENŠTAJNA, KRALJEVINE NORVEŠKE I REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 426

53.    PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU I UKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA, prvo čitanje, P.Z. br. 428

54.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU, drugo čitanje, P.Z. br. 338

56.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 445   

57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA, drugo čitanje, P.Z.br. 330   

58.    PRIJEDLOG ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 431


59.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA MILANU KUJUNDŽIĆU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 31 zastupnik Hrvatskoga sabora  

60.    PRIJEDLOG ZAKONA O VINU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 430

61.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor

62.    MIŠLJENJA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA 

63.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRIJEŠENJA    

64.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 441

65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 348                   

66.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 429

67.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 443 

68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OD II. DO IX. PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA, EUTROFIKACIJE I PRIZEMNOG OZONA IZ 1999. GODINE UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE I DODAVANJE NOVIH DODATAKA X. I XI., drugo čitanje, P.Z. br. 442   

69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 378  

70.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, prvo čitanje, P.Z. br. 444  

71.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 352

72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 447 

73.    KONAČN PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 379

74.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 380

75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 381   

76.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIČARAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 357     

77.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 383

78.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

79.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) za 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

80.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) za 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
  
81    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2017. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

82.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, prvo čitanje, P.Z. br. 459 

83.    PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU, prvo čitanje, P.Z. br. 451

84.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 385

85.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI,  drugo čitanje, P.Z. br. 386   

86.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, drugo čitanje,  P.Z. br. 387                                                                                                 

87.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 452

88.    PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, prvo čitanje, P.Z. br. 453

89.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 454

90.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 455

91.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 456 

92.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E br. 457

93.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O     EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 406

94.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE, drugo čitanje, P.Z. br. 377

95.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE  HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „RESOLUTE SUPPORT“ U AFGANISTANU

96.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED SOPHIA“

97.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-A U REPUBLICI POLJSKOJ

98.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U   OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU

99.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“

100.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA ATALANTA“
    
101.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA

102.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROBACIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 312

103.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LOVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 339  
   
104.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EUROPSKE UNIJE I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI, drugo čitanje, P.Z. br. 388 
    
105.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA  -  predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora                                                                                    

106.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2017. GODINE

107.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA AGROKOR - predlagatelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru

108.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.


TOČKE O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 9. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA:


1.     IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE;
2.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI;
3.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa;
4.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
5.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
6.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
7.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU- podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
8.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija;
9.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2017. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
10.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave;
11.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI I EUROPSKOM PUTU BOSNE I HERCEGOVINE - podnositelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
12.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 28. LISTOPADA 2016. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Odbor za europske poslove;
13.    PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 347. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 89. STAVKA 7. I ČLANKA 303. PRETHODNOG KAZNENOG ZAKONA („NARODNE NOVINE, BR. 110/97., 27/98. - ISPRAVAK, 50/00. - ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 105/04., 84/05. - ISPRAVAK, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. I 77/11. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) – SADA ČLANKA 293. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 87. STAVKA 6. I 305. KAZNENOG ZAKONA NA SNAZI OD 1. SIJEČNJA 2013. GODINE („NARODNE NOVINE“, BR. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ISPRAVAK I 101/17.), POVEZANO S ČLANKOM 4. STAVKOM 2. ZAKONA O SUDOVIMA („NARODNE NOVINE“ BR. 28/13. I 33/15.), ČLANKOM 1.A, ČLANKOM 3. I ČLANKOM 4. KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE O KORUPCIJI („NARODNE NOVINE“, BR. 11/00.) I DRUGIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA, ČLANKOM 31. I ČLANKOM 141. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („NARODNE NOVINE“, BR. 85/10 – PROČIŠĆENI TEKST I 5/14. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo;
14.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2017. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata;
15.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE; 
16.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE; 
17.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017. GODINU; 
18.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE; 
19.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE;
20.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a;
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelji: zastupnik  prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Klub zastupnika HSS-a;  
22.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA (”NARODNE NOVINE”, BROJ 37/2014) - predlagatelj: Klub zastupnika HSS-a;
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 325 - predlagatelji: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a;
24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 361 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 400 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
26.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 401 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
27.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 402 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O SAMOOPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 360 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STAROST, prvo čitanje, P.Z. br. 347 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 346 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 355 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
32.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 356 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
33.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 390 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e;
34.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
35.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda;
36.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
38.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 332 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj;
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 331 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
40.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 305 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 368 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić;
42.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
44.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 232 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
45.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 228 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar;
47.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica dr. sc. Ines Strenja-Linić;
48.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 231 - predlagateljica: zastupnica dr. sc. Ines Strenja-Linić;
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK, prvo čitanje, P.Z. br. 324 - predlagateljica: zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić;
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 322 - predlagatelj: zastupnik Ranko Ostojić;
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. 367 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
52.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 366 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 340 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. 354 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 353 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
56.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U SNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 391 - predlagatelj: Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a;
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POSEBNOM OPOREZIVANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE prvo čitanje, P.Z. br. 424 - predlagatelj: Klub zastupnika HSS-a;
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 425 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
59.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
60.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 50 zastupnika u Hrvatskome saboru;
61.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
62.    PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O IZMJENAMA UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
63.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
64.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UČESTALOM ZLOUPORABOM USTAŠKOG POZDRAVA "ZA DOM SPREMNI" - podnositelji: 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a;
65.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEUSPJEHA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVOĐENJU STRUKTURNIH REFORMI - podnositelji: 23 zastupnika u Hrvatskome saboru;
66.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
67.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU ZA 2017. GODINU - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju;
68.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD SISTEMSKOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 448 - predlagatelj: zastupnik Boris Miletić;
69.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2017. GODINU - podnositelji: Vijeće za elektroničke medije i Agencija za elektroničke medije;
70.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 27. LISTOPADA 2017. GODINE DO 15. SRPNJA 2018. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije;
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 446 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
72.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
73.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 458; 
74.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
75.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z. br. 449 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista;
76.    PRIJEDLOG ZAKONA O TOPLINARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 450 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

AKTUALNO PRIJEPODNE


Zastupnik Hrvoje Zekanović, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi pristupnih pregovora Srbije sa EU, te rješavanja otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije zbog velikosrpske agresije na Hrvatsku.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Davor Bernardić, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi aktualne gospodarske situacije i provođenja reformi u zdravstvenom i mirovinskom sustavu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik doc. dr. sc. Željko Jovanović, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi programa Vlade koji se odnosi na područje zdravstva.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Branko Hrg, postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi projekata aglomeracije.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.

Zastupnik Boris Milošević, postavio je pitanje Draženu Bošnjakoviću, ministru pravosuđa u svezi procesuiranja ratnih zločina.
Odgovorio je ministar pravosuđa.

Zastupnik Mato Čičak, postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi sustava obrane od poplava.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.

Zastupnica Anka Mrak-Taritaš, postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Alen Prelec, postavio je pitanju prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi funkcioniranja sustava hitne pomoći u Republici Hrvatskoj s naglaskom u Zagrebačkoj županiji.
Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnica Bruna Esih postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi referendumske inicijative.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Božica Makar, postavila je pitanje Predragu Štromaru, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru graditeljstva i prostornoga uređenja u svezi provođenja daljnjih mjera stambenog zbrinjavanja mladih.     
Odgovorio je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zastupnik Goran Aleksić, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi slučaja „Franak“ .
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Marko Vešligaj, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi provođenja porezne reforme.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Žarko Tušek, postavio je pitanje Tomislavu Tolušiću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru poljoprivrede u svezi smanjenja operativnih troškova za poljoprivredne proizvođače.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede.

Zastupnik Saša Đujić, postavio je pitanje dr. sc. Zdravku Mariću, ministru financija u svezi  uredbe Europskog parlamenta kojom se promijenio način mjerenja potrošnje goriva i CO2  u ispušnim plinovima novih osobnih automobila, a što je u Hrvatskoj dovelo do znatnog poskupljenja vozila.
Odgovorio je ministar financija.

Zastupnik Marko Sladoljev, postavio je pitanje  mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi smanjenja plaća učiteljima u posebnim ustanovama tj. edukatorima rehabilitatorima.
Odgovorio je predsjednik vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, postavila je pitanje dr. sc. Zdravku Mariću, ministru financija u svezi rada inspektora u Carinskoj i Poreznoj upravi. 
Odgovorio je ministar financija.

Zastupnica Sanja Putica, postavila je pitanje Damiru Kstičeviću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru obrane u svezi projekata Ministarstva obrane tj. o povratku postrojbi Hrvatske vojske u Pulu.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane.

Zastupnik Mihael Zmajlović, postavio je pitanje Gabrijeli Žalac, ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svezi realizacije projekata za koja su osigurana sredstva kroz operativni program konkurentnosti i kohezije.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Zastupnik Gordan Maras postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Željka Josić postavila je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi nabave medicinske opreme.
Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnik Domagoj Hajduković postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o stanju u Croatia Airlinesu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Marko Šimić postavio je pitanje Draženu Bošnjakoviću, ministru pravosuđa u svezi Ovršnog zakona.
Odgovorio je ministar pravosuđa.

Zastupnik akademik Željko Reiner postavio je pitanje Tomi Medvedu, ministru hrvatskih branitelja o ekshumaciji žrtava nakon Drugog svjetskog rata.
Odgovorio je ministar hrvatskih branitelja.

Zastupnik dr. sc. Andrija Mikulić postavio je pitanje Damiru Horvatu, ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta u svezi digitalne usluge za poduzetnike.
Odgovorio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta. 

Zastupnik Krešo Beljak postavio je pitanje mr. sc. Mariji Pejčinović Burić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici vanjskih i europskih poslova u svezi vođenja hrvatske vanjske politike.
Odgovorila je potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova.

Zastupnik Anđelko Stričak postavio je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova u svezi opremljenosti policije i uvjetima rada u policiji. 
Odgovorio je ministar unutarnjih poslova.

Zastupnik Domagoj Mikulić postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi izgradnja autocesta diljem Republike Hrvatske, tj. Autoceste A5 i dovršetka Koridora Vc. 
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnica Sunčana Glavak postavila je pitanje Lovri Kuščeviću, ministru uprave u svezi upravne reforme.
Odgovorio je ministar uprave.

Zastupnica Ljubica Lukačić postavila je pitanje mr. sc. Marku Paviću, ministru rada i mirovinskoga sustava u svezi povećanja mirovina, o najnižim mirovinama te o statusu i pravima osoba s invaliditetom u novoj mirovinskoj reformi.
Odgovorio je ministar rada i mirovinskoga sustava. 

Zastupnik dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o stanju ekonomije i BDP-u uspoređujući Hrvatsku s drugim državama prema podacima EUROSTAT-a.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Stjepan Čuraj postavio je pitanje prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja u svezi eksperimentalne faze kurikularne reforme.
Odgovorila je ministrica znanosti i obrazovanja.

Zastupnik prof. dr. sc. Slaven Dobrović postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi gospodarenja otpadom.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.

Zastupnik Kažimir Varda postavio je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi Imunološkog zavoda.
Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnik Boris Miletić postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi Uljanik Grupe.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 

Zastupnica Dragica Roščić postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi ovogodišnje turističke sezone, te o mjerama i aktivnostima Vlade za privatne iznajmljivače.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Marijana Balić postavila je pitanje Gabrijeli Žalac, ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svezi nove preraspodjele sredstava Europske komisije za kohezijsku politiku, te za koje će projekte ta sredstava biti usmjerena.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Zastupnik Nikola Grmoja postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi povrede službene dužnosti u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović postavila je pitanje mr. sc. Mariji Pejčinović Burić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici vanjskih i europskih poslova o značaju Summita Kina+16 koji će se održati sljedeće godine u Zagrebu.
Odgovorila je potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova.   


IZNOŠENJE STAJALIŠTA KLUBA ZASTUPNIKA


Dana 19. rujna 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Dana 20. rujna 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 21. rujna 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 26. rujna 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Hrvoje Zekanović.

Dana 27. rujna 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a.
Tijekom iznošenja stajališta klubova zastupnika, zastupnik Milorad Batinić je najavio da će podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Dana 28. rujna 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime  Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Božo Ljubić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Dana 3. listopada 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista,  Ivan Vilibor Sinčić  u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a i Hrvoje Zekanović.

Dana 4. listopada 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a.

Dana 5. listopada 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Dana 10. listopada 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-a, prof. dr. sc. Božo Ljubić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i  HDSSB-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 11. listopada 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.    

Dana 17. listopada 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Mirando Mrsić, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika HSS-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Gordan Maras u ime  Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 18. listopada 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina. 

Dana 19. listopada 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Stjepan Čuraj u ime Kuba zastupnika HNS-a.

Dana 24. listopada 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika  Mosta nezavisnih lista, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 25. listopada 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Pernar u ime  Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika  Mosta nezavisnih lista.

Dana 26. listopada 2018. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ivan Vilibor Sinčić u ime  Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 29. listopada 2018.  godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika  Mosta nezavisnih lista,  Franko Vidović i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, prof. dr. sc. Milorad Pupovac  u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika HSS-a,  Ivan Vilibor Sinčić u ime  Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba GLAS-a i HSU-a.

Dana 30. listopada 2018.  godine stajalište su iznosili zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika  Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Dana 31. listopada 2018.  godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Marko Vešligaj u ime Kluba zastupnika SDP-a.


***

Dana 5. listopada 2018. godine predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je prigodni govor povodom  obilježavanja 8. listopada - Dana neovisnosti Republike Hrvatske.


***


RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 382

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Vedran Babić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Pero Ćosić, Josip Borić, doc. dr. sc. Željko Jovanović  i Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Ante Babić, Branko Bačić, Pero Ćosić i Josip Borić.   

Rasprava je zaključena 19. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /108 „za“, 15 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o lučkim kapetanijama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
 
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 394 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Juro Martinović,  državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Peđa Grbin i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Za replike su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Tomislav Žagar i Silvano Hrelja. 

Rasprava je zaključena 19. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /80 „za“, 31 „protiv“,  8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona. 

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 396

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Juro Martinović,  državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Marko Šimić, Peđa Grbin i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Za replike su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Marko Vučetić, Domagoj Mikulić, Marko Šimić i Peđa Grbin.

Rasprava je zaključena 19. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /102 „za“, 13 „protiv“,  7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 398 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Predstavnik predlagatelja Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Vedran Babić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Lončar, doc. dr. sc. Željko Jovanović i Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Ivan Kirin, Vedran Babić, Tomislav Žagar, Marko Sladoljev i Nikola Grmoja. 

Rasprava je zaključena 20. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /78 „za“, 28 „protiv“,  17 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 413
    
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Predstavnik predlagatelja Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Miro Bulj, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Branko Bačić, Ranko Ostojić, Josip Borić, Arsen Bauk, Željko Lenart, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Nikola Grmoja, Gordan Maras, Sonja Čikotić, Ivan Kirin, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Anka Mrak-Taritaš, Grozdana Perić, Ivan Šuker, Ranko Ostojić, Branko Bačić, Josip Borić, Arsen Bauk, dr. sc. Branimir Bunjac, dr. sc. Marija Alfirev, Branka Juričev-Martinčev, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Saša Đujić, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Davor Vlaović, Željko Lenart i prof. dr. sc. Slaven Dobrović.        

Rasprava je zaključena 20. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /94 „za“, 28 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o otocima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 410

7.    PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 412

O aktima pod 6. i 7. povedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

U ime Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije izvješće je obrazložila Branka Juričev-Martinčev, predsjednica Odbora.

Predstavnik predlagatelja Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Lončar i Ivan Šipić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Damir Mateljan i Marko Vešligaj u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Pranić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Tomislav Lipošćak, Ivan Šipić, Marija Puh, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Tomislav Klarić, Saša Đujić, Ante Pranić, Josip Borić i Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 

Za replike su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, Marko Vešligaj, Saša Đujić, Damir Mateljan, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Ante Pranić, Dragana Jeckov, Nikola Grmoja, Anđelko Stričak, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Marija Puh, Ivan Šuker, Tomislav Klarić, Tomislav Lipošćak, Ante Babić, Davor Ivo Stier, Ivan Šipić, dr. sc. Branimir Bunjac i Ante Babić.  

Rasprava je zaključena 20. rujna 2018.

PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 410

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /78 „za“, 30 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o potpomognutim područjima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Predstavnica predlagatelja se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova /83 „za“, 14 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

3. Obvezuje se predlagatelj da nadopuni tekst točnim kriterijima, kao i aktivnostima i konkretnim mjerama za pomoć navedenim područjima.


PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 412

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /76 „za“, 34 „protiv“,  6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Predstavnica predlagatelja se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova /77 „za“, 14 „protiv“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

3. Obvezuje se predlagatelj da nadopuni tekst točnim kriterijima, kao i aktivnostima i konkretnim mjerama za pomoć navedenim područjima.

8.    PRIJEDLOG ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, prvo čitanje,   P.Z.E. br. 399

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. 

Predstavnik predlagatelja Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Tomić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, dr. sc. Josip Križanić i dr. sc. Branimir Bunjac. 

Rasprava je zaključena 20. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /98 „za“, 11 „protiv“,  12 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o uzgoju domaćih životinja.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 397

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnica predlagatelja mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Branka Juričev-Martinčev i mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj i Tomislav Panenić.

Rasprava je zaključena 20. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /102 „za“, 19 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o morskom ribarstvu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

10.    PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 403
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnik Mosta nezavisnih zastupnika, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ivan Šuker, Gordan Maras, Ivan Pernar, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.
Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Panenić, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Šuker, Branko Bačić, Sunčana Glavak, Miro Bulj, Ivan Pernar, Grozdana Perić, Davor Ivo Stier, Krešo Beljak i Nikola Grmoja.  
Rasprava je zaključena 21. rujna 2018.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /95 „za“, 3 „protiv“,  21 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a i mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 21. rujna 2018.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /101 „za“, 3 „protiv“,  14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anđelko Stričak, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Sanja Putica, Peđa Grbin, Hrvoje Zekanović, doc. dr. sc. Željko Jovanović,  Ante Bačić i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture.

Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Sonja Čikotić, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Stjepan Čuraj, Davor Ivo Stier, Sunčana Glavak, Tomislav Klarić, Anđelko Stričak, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Sanja Putica, Ante Bačić, Peđa Grbin i doc. dr. sc. Željko Jovanović.  

Rasprava je zaključena 26. rujna 2018.

Hrvatski sabor je većinom glasova /99 „za“, 17 „suzdržanih“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 6. /101 „za“, 20 „suzdržanih“/

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 5.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 14. stavak 1.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /103 „za“, 3 „protiv“, 14  „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

13.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 407

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja Mile Horvat,  državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mato Čičak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Mihael Zmajlović u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branko Grčić, Stjepan Čuraj, Ante Pranić i Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: Ante Pranić, Nikola Grmoja, Tomislav Žagar, Ivica Mišić, dr. sc. Branko Grčić i Davor Lončar.  

Rasprava je zaključena 26. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /80 „za“, 43 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 419

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Mihael Zmajlović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Vlaho Orepić, Željko Lenart i  Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: Ivica Mišić, Vlaho Orepić, mr. sc. Miro Totgergeli, Željko Lenart i Davor Vlaović.

Rasprava je zaključena 26. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /79 „za“, 2 „protiv“,  43 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

15.    PRIJEDLOG ZAKONA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, prvo čitanje, P. Z. br. 411
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Predstavnik predlagatelja Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Lončar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Darinko Dumbović u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Damir Mateljan u ime Kluba zastupnika SDP-a, Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika HSS-a, Tomislav Lipošćak, Stipo Šapina, Domagoj Mikulić, Grozdana Perić, Stjepan Čuraj, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Panenić, Davor Vlaović, Stipo Šapina, Stjepan Čuraj, Domagoj Mikulić i Ivan Šuker.  

Rasprava je zaključena 26. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /96 „za“, 25 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

16.    PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, prvo čitanje, P.Z. br. 405

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnica predlagatelja Marija Pletikosa,  državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Ćelić, Ante Babić, Mladen Karlić i Marija Pletikosa,  državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Ćelić i Ante Babić.

Rasprava je zaključena 26. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /77 „za“, 26 „protiv“,  19 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o djelatnosti socijalnog rada.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

17.     IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

17.1.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA VILIBORA SINČIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU   

Zastupnik Ante Bačić, član Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 26. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018.,  jednoglasno /97 "za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću 
  
O D L U K U

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Ivana Vilibora Sinčića po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Mirka Ervačića iz Koritne po tužbi koja je podnijeta dana 10. srpnja 2018. godine Općinskom sudu u Karlovcu zbog kaznenog djela uvrede iz članka 147. stavka 1. i 2. i kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.

17.2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MLADENA MADJERA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 

Zastupnik Ante Bačić, član Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 26. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova / 96 "za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću 
  
O D L U K U

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mladena Madjera po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Darka Korena iz Križevaca po tužbi koja je podnijeta dana 21. kolovoza 2018. godine Općinskom sudu u Koprivnici zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.

17.3.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV TOMISLAVA SAUCHE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU   

Zastupnik Ante Bačić, član Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 26. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /90 "za“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću 

  
O D L U K U

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Tomislava Sauche po zahtjevu punomoćnika supsidijarne tužiteljice Marije Hrebac iz Karlovca zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1.  Kaznenog zakona.

17.4.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV VLAHE OREPIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU  

Zastupnik Ante Bačić, član Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 26. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018.,  jednoglasno / 99 "za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću 
  
O D L U K U

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak kaznenog postupka protiv zastupnika Vlahe Orepića po zahtjevu Općinskog suda u Dubrovniku, Stalne službe u Pločama u predmetu Posl.br. K-482/17 koji se vodi po privatnoj tužbi Ivana Pavlovića iz Ploča zbog kaznenog djela sramoćenja iz članka 148. stavka 2. Kaznenog zakona.

17.5.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV JOSIPA ĐAKIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Zastupnik Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 11. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /98  "za“, 1 „protiv“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću 

ODLUKU

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Josipa Đakića po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Claudea Jambrušića iz Zagreba po tužbi koja je podnijeta dana 18. rujna 2018. godine Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog kaznenog djela uvrede iz članka 147. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.

17.6.     IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV IVANA VILIBORA SINČIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Zastupnik Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 30. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., jednoglasno /76 "za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeću 

ODLUKU

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Ivana Vilibora Sinčića po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Giannia Rossande iz Pule po tužbi koja je podnijeta dana 23. listopada 2018. godine Općinskom sudu u Puli zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.

18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br.  432 

19.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 436 

20.    PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 440       

O aktima od 18. do 20. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 

Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Vešligaj u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Božica Makar i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Krešo Beljk u ime Kluba zastupnika HSS-a, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika Strane rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Peđa Grbin, Stjepan Čuraj, Branko Bačić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, Ivan Šuker, Goran Aleksić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dr. sc. Josip Križanić, Branka Juričev-Martinčev, Hrvoje Zekanović, Domagoj Hajduković, Ante Pranić, Zdravko Ronko, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.

Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Vilibor Sinčić, Hrvoje Zekanović, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Marko Vešligaj, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Žagar, Stjepan Čuraj, Damir Felak, Davor Vlaović, Ranko Ostojić, Nikola Grmoja, Ivana Ninčević-Lesandrić, Ante Babić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Marin Škibola, Sunčana Glavak, Goran Aleksić, Branko Bačić, Miro Bulj, Božo Petrov, Josip Borić, Grozdana Perić, Ivan Šuker, Saša Đujić, dr. sc. Josip Križanić, Ivica Mišić, Ante Pranić, mr. sc. Boris Lalovac, Peđa Grbin, dr. sc. Branko Grčić, Božica Makar, Stevo Culej, Željko Lenart, Tomislav Panenić, Ljubica Maksimčuk, Ivan Pernar, Marko Sladoljev, Anđelko Stričak, Branko Hrg i Branka Juričev-Martinčev.

Rasprava je zaključena 27. rujna 2018.                                                                                                                                                                                                          
                                                                                       
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br.  432 

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /77 „za“, 28 „protiv“,  6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 436 

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /83 „za“, 22 „protiv“,  6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O TROŠARINAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 440       

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /92 „za“, 4 „protiv“, 18 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o trošarinama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z.E. br.  433
                                                                                                                                                                                                                        
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK,  prvo čitanje,  P.Z. br. 434  
                                                                                   
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA,  prvo čitanje, P.Z. br. 435
                                                                                      
24    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 437                                                                                                                                                                                         

25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 438                                                                                       

26.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 439                                                                                                                                                          

O aktima od 21. do 26. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu za sve predložene akta proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun, a za akt pod 22. raspravu je proveo i Odbor za turizam, a za akt pod 23. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivana Ninčević-Lesandrić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, dr. sc. Marija Alfirev, Ivan Pernar, Ivan Vilibor Sinčić, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, Ante Babić, Nikola Grmoja, Stjepan Čuraj, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Domagoj Hajduković, Ivana Ninčević-Lesandrić, Branka Juričev-Martinčev i Grozdana Perić. 

Rasprava je zaključena 27. rujna 2018.                                                                                                                                                                                                          

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z.E. br. 433

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /88 „za“, 21 „protiv“,  4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

                                                                                                                                                                                                                        
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje,  P.Z. br. 434  

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /71 „za“, 28 „protiv“,  10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

                                                                                   
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 435

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /72 „za“, 26 „protiv“,  7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
                                                                                      

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 437        

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /76 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.                                                                                                                                                                              

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 438           

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /77 „za“, 21 „protiv“,  4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.                                                                          

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br.  439     

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /79 „za“, 15 „protiv“,  9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona

27.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 409

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Predstavnik predlagatelja Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Darko Parić u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, mr. sc. Miro Totgergeli i Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.


Za replike su se javili zastupnici: mr. sc. Miro Totgergeli, Darko Parić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović i prof. dr. sc. Miroslav Tuđman. 

Rasprava je zaključena 28. rujna 2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /99 „za“, 1 „protiv“,  2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE U IME EUROPSKE UNIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJUJE VIŠEGODIŠNJI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2007. – 2013. SKLOPLJEN 9. PROSINCA 2014., drugo čitanje, P.Z. br. 414

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnica predlagatelja mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede , dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i  mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede.

Za repliku se javila zastupnica Sonja Čikotić. 

Rasprava je zaključena 28. rujna  2018.

Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /94 „za“, 1 „protiv“, 9 „suzdržanih“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2013. sklopljen 9. prosinca 2014. , u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

O aktima od 29. do 39. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
29.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
Podnositelj akta je Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala na temelju članka 10. stavka 8. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova / 91 "za“, 11 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2017. godinu.
30.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /91 "za“, 3 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji zdravstvenih ustanova.
31.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Podnositelj akta je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova / 98 "za“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu , donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2017. godinu.
32.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
Podnositelj akta je Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova / 99 "za“, 1 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2017. godinu.
33.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Podnositelj akta je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju članka 153. Zakona o mirovinskom osiguranju.
Raspravu je proveo Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.
Hrvatski sabor je,  28. rujna 2018., većinom glasova / 86 "za“, 2 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za  rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2017. godinu.
34.    IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
Podnositelj akta je Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je,  28. rujna 2018., većinom glasova /79 "za“, 12 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2017. godinu.
35.    IZVJEŠĆE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA O OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA U 2017. GODINI - podnositelj: ministar unutarnjih poslova
Podnositelj akta je ministar unutarnjih poslova na temelju članka 4. Zakona o policiji.
Raspravu je proveo Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /78 "za“, 20 „protiv“, 1 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2017. godini.
36.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /92 "za“, 1 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske.
37.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /78 "za“, 1 „protiv“, 22 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
38.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015. - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
Podnositelj akta je Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 23. stavka 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /78 "za“, 5 „protiv“, 17 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prima se za znanje Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.
39.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
Podnositelj akta je Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 23. stavka 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2018., većinom glasova /76 "za“, 23 „protiv“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.
40.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 421 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu,

Predstavnica predlagatelja mr. sc. Maja Markovčić Kostelac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vedran Babić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ante Sanader, Josip Borić, Ante Babić i mr. sc. Maja Markovčić Kostelac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Za replike su se javili zastupnici: Ante Babić, Tomislav Žagar, Branko Bačić i Josip Borić.    

Rasprava je zaključena 3. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /90 „za“, 3 „protiv“,  4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 364

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Saša Đujić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Klarić, Gordan Maras, Stevo Culej, Josip Đakić, Domagoj Mikulić, Ranko Ostojić, Saša Đujić, Marko Vešligaj, Željko Lenart, Ante Sanader, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Marko Vešligaj, Zdravko Ronko, Saša Đujić, Tomislav Klarić, Alen Prelec, Domagoj Mikulić, Marija Jelkovac, Domagoj Hajduković, Nenad Stazić, Stevo Culej, Miro Bulj, Ivan Pernar, Ranko Ostojić, Josip Đakić, Ivan Šuker i Željko Lenart.   

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici:  Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a.  

Rasprava je zaključena 3. listopada 2018.

Hrvatski sabor je većinom glasova /108 „za“, 9 „suzdržanih“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 15. stavak 1. / 80 „za“, 21 „suzdržan“/ i na članak 22. stavci 1. i 2.  / 77 „za“, 25 „suzdržanih“/

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 26. stavci 5. i 6., članak 30. stavci 1. i 2. i na članak 51. stavci 1. i 2., te amandman Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika na članak 77. stavak 1.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 6. stavak 1. točka 11., novi članak 8.a i novi članak 29.a.; amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 7. stavak 1. točka 12. i stavak 2., članak 7. stavak 2. dodana točka 17. i članak 29. stavci 3. i 4.; amandmane Kluba zastupnika HSS-a na članak 15. stavak 1. i na članak 19. stavak 6. i amandmane zastupnika Marka Vešligaja na članak 27. stavci 1. i 2.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika povlači amandmane na članak 15. stavak 1. i na članak 22. stavci 1. i 2., a Klub zastupnika SDP-a povlači amandmane na članak 38. stavak 1., članak 49. stavak 2., članak 67. stavak 1., članak 68. stavak 1., članak 70. stavak 1. točka 2., članak 70. stavak 2. točke 3. i 4., članak 71. stavak 1. točka 18. i na članak 78. stavak 1.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /95 „za“, 6 „protiv“, 13  „suzdržanih“/ donio Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 351

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Sanader, Miro Bulj i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Ivica Mišić, Domagoj Mikulić, Gordan Maras, Miro Bulj, mr. sc. Miro Totgergeli i Pero Ćosić.  

Rasprava je zaključena 3. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /92 „za“,  11  „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 420

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor zaštitu okoliša i prirode. 

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: Tulio Demetlika, Miro Bulj i prof. dr. sc. Slaven Dobrović. 

Rasprava je zaključena 3. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /82 „za“, 9 „protiv“, 12  „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE MONTREALSKOG PROTOKOLA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, drugo čitanje, P.Z. br. 418

 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj i prof. dr. sc. Slaven Dobrović.  

Rasprava je zaključena 3. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., jednoglasno /103 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
 
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 416

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Miro Bulj, Gordan Maras, Josip Đakić, Domagoj Mikulić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Domagoj Hajduković, Damir Felak, Vlaho Orepić, Stevo Culej, Stjepan Čuraj, Ivica Mišić, Željko Lenart, Tomislav Žagar, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede  i Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede. 

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Nikola Grmoja,Tomislav Panenić, Marko Sladoljev, dr. sc. Josip Križanić,Tomislav Lipošćak, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Davor Vlaović, Alen Prelec, Ivan Šipić, Ivica Mišić, Stjepan Čuraj, Anđelko Stričak, Sonja Čikotić, Ante Pranić, Domagoj Hajduković, Tomislav Žagar, Ivan Kirin, Gordan Maras, Sabina Glasovac, Josip Đakić, Željko Lenart, Ivan Šuker, Ljubica Maksimčuk, Domagoj Mikulić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Božica Makar, Damir Felak, Nenad Stazić, Mladen Madjer, dr. sc. Tomislav Sokol, Vlaho Orepić, Stevo Culej, Tulio Demetlika, Grozdana Perić, Goran Aleksić, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Marija Jelkovac i Davor Ivo Stier. 

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 4. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /78 „za“, 11 „protiv“, 14  „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o poljoprivredi.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 408

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.  

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Šipić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Goran Aleksić, Marin Škibola, Miro Bulj, dr. sc. Tomislav Sokol, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Za replike su se javili zastupnici: Goran Aleksić, Miro Bulj, Marko Sladoljev, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ante Babić, Marija Jelkovac, dr. sc. Tomislav Sokol i Marin Škibola.  

Rasprava je zaključena 4. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /90 „za“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 358

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Tomislav Lipošćak. 

Rasprava je zaključena 4. listopada  2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 1. stavci 1., 3. i 4., članak 3. točke 1., 3., 5., 6., 7. i 9. , članak 6., članak 7., članak 8. i članak 15.

Hrvatski sabor je, 12. listopada  2018., većinom glasova /89 „za“, 1 „protiv“, 9 „suzdržanih“/ donio Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

48.    PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIGU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 417

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Tomo Antičič, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i doc. dr. sc. Vesna Bedeković.

Za repliku  se javio zastupnik dr. sc. Tomislav Sokol.

Rasprava je zaključena 4. listopada  2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /95 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o žigu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

49.    PRIJEDLOG ZAKONA O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 422

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku,  izvješće je obrazložila predsjednica Odbora dr. sc. Ines Strenja-Linić.

Predstavnik predlagatelja Tomislav Dulibić,  državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vlatko Kopić, Ivan Ćelić, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman i Tomislav Dulibić,  državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Za replike su se javili zastupnici: Željka Josić i Vlatko Kopić. 

Rasprava je zaključena 4. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /89 „za“, 6 „protiv“,  3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o podacima i informacijama u zdravstvu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

50.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ,  prvo čitanje, P.Z.E. br. 423

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku,  izvješće je obrazložila predsjednica Odbora dr. sc. Ines Strenja-Linić.

Predstavnik predlagatelja Tomislav Dulibić,  državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vlatko Kopić i Tomislav Dulibić,  državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Za replike su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović i Vlatko Kopić.

Rasprava je zaključena 4. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /98 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. IZMEĐU KRALJEVINE NORVEŠKE I REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 427

52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI EGP FINANCIJSKOG MEHANIZAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. IZMEĐU ISLANDA, KNEŽEVINE LIHTENŠTAJNA, KRALJEVINE NORVEŠKE I REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 426

O aktima pod 51. i 52. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Predstavnik predlagatelja Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dodatno je obrazložio predložene akte.

Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Sonja Čikotić, Gordan Maras, Nikola Grmoja i Davor Vlaović. 

Rasprava je zaključena 5. listopada 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. IZMEĐU KRALJEVINE NORVEŠKE I REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 427

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., jednoglasno  /100 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizama za razdoblje od 2014. do 2021. između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O PROVEDBI EGP FINANCIJSKOG MEHANIZAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2021. IZMEĐU ISLANDA, KNEŽEVINE LIHTENŠTAJNA, KRALJEVINE NORVEŠKE I REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 426

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /100 „za“, 1  „suzdržan“/ donio Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizama za razdoblje od 2014. do 2021. između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

53.    PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU I UKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA, prvo čitanje, P.Z. br. 428

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj i Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Gordan Maras, Josip Đakić, Damir Felak, Miro Bulj, Domagoj Hajduković,  Tomislav Lipošćak, Ivan Šuker, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Miro Bulj, Gordan Maras, Tomislav Žagar, Marija Jelkovac, Željko Lenart, Davor Vlaović, Ivan Šuker, Ivan Pernar, Josip Đakić, Damir Felak, Domagoj Hajduković i Tomislav Lipošćak. 

Rasprava je zaključena 5. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /90 „za“, 10 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

54.     GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Podnositelj Godišnjeg izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković, u skladu s člankom 128. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predstavio je Godišnje izvješće Vlade.

Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Nakon izlaganja predsjednika Vlade Republike Hrvatske, stanku je zatražio zastupnik Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Boris Miletić u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a,  dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Ivan Vilibor Sinčić i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a i mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Rasprava je zaključena 10. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /78 „za“, 52 „protiv“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba zastupnika HNS-a, Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika SDSS-a i Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske.
2. Podržavaju se mjere Vlade Republike Hrvatske koje su iznesene u Godišnjem izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU, drugo čitanje, P.Z. br. 338

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 

Predstavnica predlagatelja Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Gordan Maras.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Saša Đujić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Marija Alfirev, dr. sc. Mirando Mrsić, Silvano Hrelja, doc. dr. sc. Željko Jovanović, u završnoj raspravi Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Za repliku su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, Saša Đujić, Gordan Maras, dr. sc. Mirando Mrsić, Anka Mrak-Taritaš, Silvano Hrelja, dr. sc. Marija Alfirev, Ivica Mišić, Ljubica Lukačić, dr. sc. Marija Alfirev i doc. dr. sc. Željko Jovanović.

Rasprava je zaključena 10. listopada 2018.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio zaključak Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. 

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 33. stavak 1. i na članak 35. stavak 1. 

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika dr. sc. Miranda Mrsića na članak 4. stavci 2. i 3., članak 11. stavak 1.,  članak 14. stavak 1. i na članak 33. ; amandmane zastupnika Silvana Hrelje na članak 1. stavak 1., članak 3. stavak 1., članak 4. stavak 1. i 2., članak 5. stavak 1., članak 6., članak 11. stavak 1., članak 14. stavak 1. i na članak 16. i amandmane zastupnika doc. dr. sc. Željka Jovanovića na članak 4. stavak 2. i 3., članak 11. stavak 1., članak 14. stavak 1., članak 18. stavak 2., članak 19. stavak 4. i na članak 33.  

Nakon izjašnjenja predstavnice predlagatelja, Odbor za zakonodavstvo je odustao od amandmana na članak 6. u članku 18. izmijenjeni stavak 5.

Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku je zatražio zastupnika Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a.

Hrvatski sabor je, 12. listopada  2018., većinom glasova /77 „za“, 21 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

56.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 445   

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Kristian Turkalj,  državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branka Juričev Martinčev u  ime Kluba zastupnika HDZ-a, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Pernar, doc. dr. sc. Željko Jovanović i dr. sc. Kristian Turkalj,  državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Za replike su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Ivan Pernar, Miro Bulj i Ivica Mišić.  

Rasprava je zaključena 10. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /77 „za“, 23 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ MATICI ISELJENIKA, drugo čitanje, P.Z.br. 330   
       
 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Predstavnica predlagatelja mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Miro Kovač, prof. dr. sc. Božo Ljubić, u završnoj raspravi Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, prof. dr. sc. Božo Ljubić i Ivica Mišić. 

Rasprava je zaključena 11. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., jednoglasno /101 „za“/ donio Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  

58.    PRIJEDLOG ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 431

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih zastupnika.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, doc. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Gordan Maras, dr. sc. Tomislav Sokol, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Petar Škorić, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Goran Aleksić, Hrvoje Zekanović i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture.

Za replike su se javili zastupnici: Marko Sladoljev, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Ante Pranić, dr. sc. Branimir Bunjac, Božo Petrov, dr. sc. Marija Alfirev, Miro Bulj, Gordan Maras, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Hrvoje Zekanović, Željko Glasnović, dr. sc. Zlatko Hasanbegović, Davor Vlaović, dr. sc. Tomislav Sokol, Marko Sladoljev, Anka Mrak-Taritaš, Petar Škorić, Ivan Pernar i Mladen Madjer.         

Rasprava je zaključena 11. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /77 „za“, 19 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    
59.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA MILANU KUJUNDŽIĆU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 31 zastupnik Hrvatskoga sabora                                                                                                                       

Predlagatelj akta je 31 zastupnik u Hrvatskome saboru.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je očitovanje.

Predstavnici predlagatelja,  zastupnici dr. sc. Ines Strenja-Linić, doc. dr. sc. Željko Jovanović i dr. sc. Branimir Bunjac, dodatno su obrazložili Prijedlog.

Predsjednik Vlade mr. sc. Andrej Plenković i ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić,  obrazložili su očitovanje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: akademik Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Ines Strenja-Linić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, prof. dr. sc. Romana Jerković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Robert Jankovics i Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, u pojedinačnoj raspravi Ivan Ćelić, Miro Bulj, Mladen Karlić, Ivan Vilibor Sinčić, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Pernar, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Željka Josić, Anđelko Stričak, Gordan Maras i doc. dr. sc. Željko Jovanović, u završnoj raspravi dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, u ime predlagatelja dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. sc. Branimir Bunjac, doc. dr. sc. Željko Jovanović i Davor Vlaović, predsjednik Vlade mr. sc. Andrej Plenković i ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, dr. sc. Ines Strenja-Linić, Ivan Ćelić, Anđelko Stričak, doc. dr. sc. Željko Jovanović, Sunčana Glavak, dr. sc. Branimir Bunjac, Nikola Grmoja, Marin Škibola, Arsen Bauk, Davor Bernardić, Anka Mrak-Taritaš, Ivan Pernar, prof. dr. sc. Romana Jerković, Franko Vidović, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivana Ninčević-Lesandrić, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Miro Bulj, Davor Vlaović, Josip Borić, dr. sc. Tomislav Sokol, Branka Juričev-Martinčev, Željka Josić, Mladen Karlić, Branko Bačić, Božo Petrov, akademik Željko Reiner, Petar Škorić, Sonja Čikotić, Ante Pranić, Ivan Vilibor Sinčić, Giovanni Sponza, Vlatko Kopić, Marko Vešligaj, Ivica Mišić, dr. sc. Marija Alfirev, Kažimir Varda, Ante Sanader, Marko Sladoljev, Gordan Maras i prof. dr. sc. Božo Ljubić.              

Za povredu Poslovnika Hrvatskoga sabora javio se zastupnik doc. dr. sc. Željko Jovanović.

Rasprava je zaključena 11. listopada 2018.

Hrvatski sabor, 12. listopada 2018., nije donio Odluku o iskazivanju nepovjerenja prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske. /53 „za“, 77 „protiv“/

60.    PRIJEDLOG ZAKONA O VINU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 430

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja Tugomir Majdak,  državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Ante Pranić, Gordan Maras, Domagoj Mikulić, Damir Felak, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e  i Tugomir Majdak,  državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Miro Bulj, Ante Pranić, Damir Felak, Ivan Kirin, Gordan Maras, Marko Vešligaj, Grozdana Perić, Bojan Glavašević, Domagoj Mikulić i Božica Makar. 

Rasprava je zaključena 12. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 12. listopada  2018., većinom glasova /78 „za“, 10 „protiv“,  13 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o vinu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    
61.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor

Podnositelj akta je Hrvatski olimpijski odbor na temelju članka 75. stavka 4. Zakona o sportu.

Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /75 "za“, 22 „protiv“, 1 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2017. godinu.
    

62.    a) MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA ZASTUPNIKA MILORADA BATINIĆA

Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora o Mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav akademik Željko Reiner dodatno je obrazložio Mišljenje Odbora.    

Hrvatski sabor je, 12. listopada 2018., većinom glasova /91 „za“, 6 "suzdržanih"/ prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.    

    b) MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA ZASTUPNIKA dr. sc. BRANIMIRA BUNJCA

Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora o Mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav akademik Željko Reiner dodatno je obrazložio Mišljenje Odbora.    

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /77 „za“, 1 "suzdržan"/ prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.    

63.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRIJEŠENJA

63.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

63.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

63.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

63.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

63.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

63.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA

63.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

63.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA

63.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA

63.10.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 

63.11.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE DRŽAVNOG POVJERENSTVA  ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Hrvatski sabor je prihvatio da se o prijedlozima odluka pod točkama 63.1. do 63.11.  provede objedinjena rasprava i glasovanje.

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, Ante Sanader, dodatno je obrazložio predložene odluke.

Rasprava je zaključena 12. listopada  2018.

Hrvatski sabor je objedinjenim glasovanjem, 12. listopada 2018., jednoglasno / 92 "za"/ donio sljedeće odluke: 
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se članica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora
Milanka Opačić.

Za člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora bira se Krešo Beljak.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se članica Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Marija Puh.

Za člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora bira se Tomislav Saucha.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se članica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora Milanka Opačić.

Za člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora bira se Joško Klisović.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora Bojan Glavašević.

Za člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora bira se Arsen Bauk.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se potpredsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora Marija Puh.

Za potpredsjednika Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora bira se Stjepan Čuraj.

Razrješuje se član Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora Mato Čičak.

Za članicu Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora bira se Marija Puh.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se s danom 1. studenoga 2018. predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora Mihael Zmajlović.

Za predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora s danom 1. studenoga 2018. bira se Ivan Vilibor Sinčić.        

Razrješuju se članovi Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora Ivan Vilibor Sinčić i Dražen Barišić,  s danom 1. studenoga 2018.

Za članove Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora biraju se Mihael Zmajlović i Milorad Batinić, s danom 1. studenoga 2018.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

Razrješuju se članovi Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora: 
dr. sc. Goran Dodig, Bojan Glavašević i Marija Puh.

Za članove Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora biraju se: 
Sunčana Glavak, dr. sc. Marija Alfirev i Stjepan Čuraj.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora dr. sc. Damir Tomić.

Za člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora bira se Alen Prelec.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora Ivan Vilibor Sinčić.

Za predsjednika Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora bira se Mihael Zmajlović.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA 

Razrješuje se član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora Trpimir Goluža.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE DRŽAVNOG POVJERENSTVA  ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Razrješuje se član Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda Miljenko Rakić.

Za članicu Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda imenuje se Sanja Krnić Bastać.

63.12.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

63.13.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE

Hrvatski sabor je prihvatio da se o prijedlozima odluka pod točkama 63.12. i 63.13.  provede objedinjena rasprava i glasovanje.

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, Ante Sanader, dodatno je obrazložio predložene odluke.

Rasprava je zaključena 19. listopada  2018.

Hrvatski sabor je objedinjenim glasovanjem, 19. listopada 2018., većinom glasova  /92 "za", 6 „suzdržanih“/ donio sljedeće odluke: 
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora dr. sc. Goran Dodig.

Za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora bira se Željka Josić.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE

Razrješuje se član Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Gordan Žmuk.

64.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 441

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Josip Salapić,  državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i mr. sc. Josip Salapić,  državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, Ante Bačić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović i Stjepan Čuraj. 

Rasprava je zaključena 17. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova /105 „za“, 2 „protiv“,  2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sudskim pristojbama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 348    

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar i Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Most nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ante Bačić i dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, dr. sc. Mirando Mrsić, dr. sc. Tomislav Sokol, Domagoj Mikulić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Stjepan Čuraj, Sabina Glasovac, Gordan Maras, Ante Bačić, Domagoj Hajduković, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, u završnoj raspravi dr. sc. Tomislav Sokol u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba Mosta nezavisnih lista i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a i prof. dr. sc. Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, dr. sc. Mirando Mrsić, Stjepan Čuraj, Ante Babić, Silvano Hrelja, Domagoj Mikulić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Grozdana Perić, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, dr. sc. Marija Alfirev, Ivica Mišić, Tomislav Žagar, Sabina Glasovac, Anka Mrak-Taritaš,  dr. sc. Tomislav Sokol, Domagoj Hajduković, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Gordan Maras i Marko Vešligaj.

Rasprava je zaključena 17. listopada 2018.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 6. stavak 3., članak 13. novi stavak 3., članak 13. stavak 4., članak 13. stavak 6., članak 13. stavak 7. i članak 13. novi stavak 12.; amandmane zastupnika dr. sc. Miranda Mrsića na članak 9. novi stavak 16., članak 10. novi stavak 8. i članak 12. novi stavak 8. i amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 11. stavak 3. točka 7. i na članak 11. stavci 7. i 8.

Nakon izjašnjenja predstavnice predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, amandmane su povukli  Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 13. stavak 2. i Odbor za zakonodavstvo na članak 17. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova /85 „za“, 2 „protiv“  32 „suzdržana“/ donio Zakon o obavljanju studentskih poslova, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.              

66.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 429

67.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 443 

O aktima pod 66. i 67. provedena je objedinjena rasprava. 

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Mihael Zmajlović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Branko Bačić, Davor Lončar, Tomislav Klarić, Anka Mrak-Taritaš, Željko Lacković, prof. dr. sc. Slaven Dobrović,         i dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Anka Mrak-Taritaš, Giovanni Sponza, Dragana Jeckov, Branko Bačić, dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Branka Juričev-Martinčev, Tomislav Klarić, Nikola Grmoja, Željko Lacković, Tulio Demetlika, Tomislav Panenić i Josip Borić.   

Rasprava je zaključena 17. listopada 2018.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 429

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova /76 „za“, 10 „protiv“,  35 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 443 

Tijekom  glasovanja stanku je zatražio prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova /74 „za“, 7 „protiv“,  15 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OD II. DO IX. PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA, EUTROFIKACIJE I PRIZEMNOG OZONA IZ 1999. GODINE UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE I DODAVANJE NOVIH DODATAKA X. I XI., drugo čitanje, P.Z. br. 442                                                        

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj i Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj i prof. dr. sc. Slaven Dobrović.   

Rasprava je zaključena 17. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., jednoglasno /111 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka od II. do IX. Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona iz 1999. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i dodavanje novih dodataka X. I XI., u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 378.                                                                                               

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.

Predstavnik predlagatelja Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Saucha u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj, Branka Juričev-Martinčev i Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Domagoj Mikulić, Stjepan Čuraj, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Panenić i Branka Juričev-Martinčev. 

Rasprava je zaključena 17. listopada 2018.
 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnika Stjepana Čuraja na članak 5. u izmijenjenom obliku.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 5., članak 7., članak 20. i članak 27.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /80 „za“, 17 „protiv“, 30 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

70.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, prvo čitanje, P.Z. br. 444  

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Zdravko Jakop,  državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Igor Dragovan u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar, Josip Đakić, Stevo Culej i mr. sc. Zdravko Jakop, državni tajnik u Ministarstvu obrane.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac, Gordan Maras, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Tomislav Žagar, Ivan Šuker, Josip Đakić, Miro Bulj i Ranko Ostojić.  

Rasprava je zaključena 18. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 19. listopada  2018., većinom glasova /86 „za“, 5 „protiv“,  3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

71.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 352
    
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za  obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Tomo Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i doc. dr. sc. Vesna Bedeković.  

Za repliku su se javili zastupnici: Ljubica Lukačić, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Stjepan Čuraj, dr. sc. Marija Alfirev i Sabina Glasovac.  

Rasprava je zaključena 18. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova /91 „za“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

72.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 447 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnica predlagatelja Katica Prpić, državna tajnica u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Katica Prpić, državna tajnica u Ministarstvu uprave.

Za repliku su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, prof. dr. sc. Robert Podolnjak i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović.  

Rasprava je zaključena 18. listopada 2018.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 4.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova /78 „za“, 2 „protiv“, 20 „suzdržanih“/ donio Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

73.    KONAČN PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 379

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
 
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora dr. sc. Ines Strenja.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Bernarad Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a, Siniša Varga u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željka Josić, Mladen Karlić, Branka Juričev-Martinčev, prof. dr. sc. Božo Ljubić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Marko Vešligaj, Željko Lacković, Siniša Varga, Stjepan Čuraj, Vlatko Kopić i prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva.

Za repliku su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Željko Jovanović, Ivan Ćelić, Vlatko Kopić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Marko Vešligaj, Branko Hrg, Ante Babić, Ivan Kirin, Miro Bulj, Tomislav Žagar, Stjepan Čuraj, Davor Vlaović, Mladen Karlić, Željka Josić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Siniša Varga, dr. sc. Marija Alfirev, Željko Lacković i Ivica Mišić.  

Rasprava je zaključena 18. listopada 2018.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 54. stavak 4., članak 83. stavak 4. i na članak 134. stavak 3. podstavak 9.; amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 147. stavak 4. i amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 115. novi stavak 3.

Amandman je povukao zastupnik Miro Bulj na članak 103. stavci 3. i 14.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 83. stavak 4.; amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 8. stavak 1., članak 10. stavak 1. alineja 15. i stavak 2., članak 26. stavak 2., članak 28. stavak 1., članak 32. stavak 2., članak 48. stavak 1., članak 49., stavci 1. i 2., članak 69. stavak 1. točka 2., članak 70. novi stavak 11., članak 83. stavci 4., 5., 7., te novi stavci 11., 12. i 13., članak 84. stavak 1., članak 103. stavci 1. i 2., članak 107. stavak 1., članak 108. stavak 1., članak 118. stavak 1., članak 122. stavci 1. i 3., članak 126. novi stavak 2., članak 127. stavak 4., članak 155. stavak 2. i novi stavak 3., članak 157. stavak 1., članak 162. stavak 3., članak 167.  te novi stavci 2. i 3., članak 180. novi stavak 2., članak 181. stavak 4., članak 182. stavci 1. i 2., članak 183. stavak 3., članak 186., članci 188. do 191. i članak 240.; amandmane Kluba zastupnika HSS-a na članak 103. stavak 3., članak 44. stavak 2.; amandmane zastupnika doc. dr. sc. Željka Jovanovića na članak 46. stavak 3., članak 54. stavak 1. i 6., članak 68. točka 4. i 5. , članak 48. stavak 1., članak 120. stavak 5., članak 155. stavak 2., članak 37. stavak 3., članak 70. novi stavak 11., članak 83. stavak 4., članak 83. stavak 5., članak 122. stavak 1., članak 122. stavak 3., članak 127. novi stavak 4., članak 126. novi stavak 2., članak 162. stavak 3.; amandmane zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 11. stavak 5., članak 46. novi stavak 4., članak 47. stavak 1. točka 7., novi članak 50a., članak 51. stavak 2., članak 61. novi stavak 2., članak 67. stavak 2., članak 103. stavak 1., članak 106., članak 128., članak 239., članak 240., članak 261. stavak 3., članak 264. stavak 3., članak 268. stavak 5., članak 266. stavak 2. i članak 268. stavak 1. i amandman zastupnika dr. sc. Miranda Mrsića na članak 103. stavak 3.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 92. stavak 1. u izmijenjenom obliku. Klub se  nije suglasio sa tako prihvaćenim amandmanom već je tražio glasovanje o amandmanu u izvornom obliku.  Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio predloženi amandman u izvornom obliku.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /76 „za“, 18 „protiv“,  21  „suzdržan“/ donio Zakon o zdravstvenoj zaštiti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

74.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 380

75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 381

O aktima pod 74. i 75. provedena je objedinjena rasprava.       

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlatko Kopić i Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Siniša Varga u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Ines Strenja, Ivan Ćelić i prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Željka Josić i Vlatko Kopić. 

Rasprava je zaključena 18. listopada 2018.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 380

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 6. u dodanom članku 188.a stavak 6.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /101 „za“, 13 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom. 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 381  

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., jednoglasno /113 „za“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

76.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIČARAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 357     

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnica predlagatelja dr. sc. Nikolina Brnjac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stipo Šapina, Ljubica Maksimčuk, Tomislav Žagar, Anka Mrak-Taritaš i dr. sc. Nikolina Brnjac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Alen Prelec, Grozdana Perić, Sanja Putica, Ljubica Maksimčuk, Pero Ćosić, Ante Babić, Anka Mrak-Taritaš i Damir Felak. 

Rasprava je zaključena 19. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova /89 „za“, 1 „protiv“, 10  „suzdržanih“/ donio Zakon o žičarama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

77.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 383

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnica predlagatelja dr. sc. Nikolina Brnjac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ljubica Maksimčuk, Stipo Šapina i dr. sc. Nikolina Brnjac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Vlaović, Ljubica Maksimčuk i Joško Klisović. 

Rasprava je zaključena 19. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova /89 „za“, 12  „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

O aktima od 78.  do 81.  glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Prije glasovanja o navedenim aktima, stanku je zatražio zastupnik Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

78.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova /76  "za“, 9 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu.

79.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) za 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Podnositeljica akta je Hrvatska banka za obnovu i razvitak na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova /76 "za“,  11 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Odluku o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2016. godinu.

80.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) za 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Podnositeljica akta je Hrvatska banka za obnovu i razvitak na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova / 76 "za“,  11 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Odluku o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2017. godinu.
  
81.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2017. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Podnositeljica akta je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na temelju članka 13. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 19. listopada 2018., većinom glasova /85  "za“, 10 „protiv“, 1 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017.
    
82.    PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, prvo čitanje, P.Z. br. 459 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnik predlagatelja Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta,  dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sonja Čikotić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, dr. sc. Branimir Bunjac, Branka Juričev-Martinčev, Anka Mrak-Taritaš, Branko Bačić, Josip Borić, Marta Luc-Polanc, Saša Đujić, Tomislav Žagar, Goran Aleksić, dr. sc. Mirando Mrsić i Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Žagar, Joško Klisović, Žarko Tušek, dr. sc. Josip Križanić, Miro Bulj, Marta Luc-Polanc, Sonja Čikotić, Anka Mrak-Taritaš, Branko Bačić, dr. sc. Andrija Mikulić, Saša Đujić, Davor Vlaović, Branka Juričev-Martinčev, Ivan Šuker, Giovanni Sponza, Marija Jelkovac, Ivan Šuker, Ivica Mišić, Josip Borić, Zdravko Ronko, Goran Aleksić, dr. sc. Mirando Mrsić, prof. dr. sc. Robert Podolnjak i Anton Kliman.    

Rasprava je zaključena 24. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /75 „za“, 7 „protiv“,  31 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Državnom inspektoratu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.    

83.    PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU, prvo čitanje, P.Z. br. 451

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, doc. dr. sc. Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Pernar, dr. sc. Branimir Bunjac, Sanja Putica, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, doc. dr. sc. Vesna Bedeković i prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.

Za replike su se javili zastupnici: Marko Sladoljev, Sonja Čikotić, Goran Aleksić, Miro Bulj, Sabina Glasovac, dr. sc. Branimir Bunjac, dr. sc. Tomislav Sokol, dr. sc. Marija Alfirev, Dragana Jeckov, Tomislav Žagar, Ante Babić, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, doc. dr. sc. Marko Vučetić i Tomislav Klarić.    

Rasprava je zaključena 24. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /75 „za“, 24 „protiv“,  15 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.    

84.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 385

85.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI,  drugo čitanje, P.Z. br. 386   

86.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, drugo čitanje,  P.Z. br. 387   

O aktima od 84. do 86. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane.

Predstavnik predlagatelja Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Predrag Matić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Lončar, Zdravko Ronko i Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja.

Rasprava je zaključena 24. listopada  2018.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 385

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., jednoglasno /112 „za“/ donio Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
    
 KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI,  drugo čitanje, P.Z. br. 386   

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., jednoglasno /114 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.    

    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, drugo čitanje,  P.Z. br. 387   

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., jednoglasno /115 „za“/ donio Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.                                                                                           

87.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 452

88.    PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, prvo čitanje, P.Z. br. 453

89.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 454

O aktima od 87. do 89. provedena je objedinjena rasprava.

Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa  Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a /stanku su obrazložili zastupnici Peđa Grbin i Gordan Maras/, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anka Mrak-Taritaš i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Darinko Kosor i Branko Hrg ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a,  Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Grozdana Perić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dr. sc. Branimir Bunjac, Sabina Glasovac, dr. sc. Tomislav Sokol, Mladen Karlić, Silvano Hrelja, Ante Babić, dr. sc. Mirando Mrsić, Tomislav Žagar, Goran Aleksić, Zdravko Ronko, u završnoj raspravi Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a  i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, te mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava.

Za replike su se javili zastupnici: Božo Petrov, Sonja Čikotić, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Gordan Maras, Stjepan Čuraj, Marko Sladoljev, doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. sc. Marija Alfirev, dr. sc. Mirando Mrsić, Saša Đujić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Tomislav Lipošćak, Stevo Culej, Sanja Putica, Ljubica Maksimčuk, Silvano Hrelja, dr. sc. Branimir Bunjac, Mladen Karlić, Sunčana Glavak, Predrag Matić, Anka Mrak-Taritaš, Goran Aleksić, Ivan Vilibor Sinčić, Vlaho Orepić, Ante Babić, Davor Vlaović, Tomislav Žagar, Sabina Glasovac Ivan Kirin, Ivan Šuker, Branko Bačić, Grozdana Perić, dr. sc. Tomislav Sokol, Alen Prelec, Josip Đakić i Peđa Grbin.    

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a.

Rasprava je zaključena 25. listopada 2018.


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 452

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /75 „za“, 34 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    

    PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM, prvo čitanje, P.Z. br. 453

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /74 „za“, 3„suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.    


    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O     DODATKU NA MIROVINE OSTVARENE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 454


Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /76 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.    

90.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA,  prvo čitanje, P.Z. br. 455

91.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 456 

92.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E br. 457

O aktima od 90. do 92. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac, Silvano Hrelja, dr. sc. Mirando Mrsić, u završnoj raspravi Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Mirando Mrsić, Ante Babić, dr. sc. Branimir Bunjac, Božica Makar, Tomislav Žagar, Silvano Hrelja i Ivan Šuker. 

Tijekom rasprave zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac je najavio da će podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Rasprava je zaključena 25. listopada 2018.


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA,  prvo čitanje, P.Z. br. 455

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /75 „za“, 1 „protiv“,  2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.    


    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 456 

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /76 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E br. 457

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /75 „za“, 1 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.    

93.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 406

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnica predlagatelja Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dražen Barišić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, dr. sc. Marija Alfirev, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Mihael Zmajlović, Sabina Glasovac, Gordan Maras, Sonja Čikotić, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za replike su se javili zastupnici: Ante Babić, dr. sc. Branimir Bunjac, dr. sc. Marija Alfirev, Gordan Maras, Sabina Glasovac, Tomislav Panenić, doc. dr. sc. Vesna Bedeković, Tomislav Žagar, Mihael Zmajlović i Sonja Čikotić. 

Rasprava je zaključena 26. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /78 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.    

94.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE, drugo čitanje, P.Z. br. 377

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Predstavnica predlagatelja Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubica Maksimčuk, Stjepan Čuraj i Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za repliku se javio zastupnik Stjepan Čuraj. 

Rasprava je zaključena 26. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /77 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.    

95.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE  HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „RESOLUTE SUPPORT“ U AFGANISTANU
    
96.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED SOPHIA“
    
97.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ
    
98.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U   OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU    

99.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“
    
100.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA ATALANTA“    

101.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA

O aktima od 95. do 101. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.

Predstavnik predlagatelja Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio predložene odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Pernar i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Pernar, Josip Đakić, Joško Klisović, Davor Ivo Stier, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane.

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Ivan Pernar, Joško Klisović, Josip Đakić, dr. sc. Branimir Bunjac, Davor Ivo Stier, Ivan Vilibor Sinčić i Ante Babić. 

Rasprava je zaključena 26. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /107 „za“, 4 „protiv“, 2 „suzdržana“/, donio 

ODLUKU O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE  HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „RESOLUTE SUPPORT“ U AFGANISTANU
    
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /108 „za“, 5 „suzdržanih“/, donio 

ODLUKU O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED SOPHIA“
    
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /107 „za“, 4 „protiv“/, donio 

ODLUKU O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ
    
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /105 „za“, 4 „protiv“, 3 „suzdržana“/, donio 

ODLUKU O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U   OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU    

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /105 „za“, 8 „protiv“, 1 „suzdržan“/, donio 

ODLUKU O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“
    
Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /106 „za“, 2 „protiv“, 4 „suzdržana“/, donio 

ODLUKU O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA ATALANTA“

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., jednoglasno /113 „za“/, donio 

ODLUKU O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA.

102.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROBACIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 312

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. 

Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Marija Alfirev, Stevo Culej, Ivan Ćelić, Gordan Maras, dr. sc. Miro Kovač i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, dr. sc. Marija Alfirev, Gordan Maras, Ante Babić, Dragana Jeckov, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Željko Glasnović, Anđelko Stričak, Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Miro Kovač i Marija Jelkovac.  

Rasprava je zaključena 29. listopada 2018.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 4. stavak 8.

Hrvatski sabor je, 31. listopada  2018., većinom glasova /119 „za“, 1 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ donio Zakon o probaciji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

103.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LOVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 339  

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, dr. sc. Josip Križanić, Tomislav Lipošćak, Damir Felak, Josip Đakić, Stjepan Čuraj, Marta Luc-Polanc, Bojan Glavašević, Željko Lenart, Davor Vlaović i dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Ante Babić, Anka Mrak-Taritaš, Željko Lenart, Alen Prelec, Tomislav Klarić, Nikola Grmoja, Tomislav Lipošćak, Davor Vlaović, Damir Felak, Josip Đakić, Marta Luc-Polanc, Bojan Glavašević i doc. dr. sc. Željko Jovanović.     

Rasprava je zaključena 29. listopada 2018.

Hrvatski sabor je većinom glasova /101 „za“, 2 „protiv“, 15 „suzdržanih“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 21. stavak 7. podstavak 2. /76 „za“, 11 „protiv“, 26 „suzdržanih“/ i na članak 47. /73 „za“, 10 „protiv“, 27 „suzdržanih“/

Amandmane su povukli: Klub zastupnika HDZ-a na članak 37. novi stavak 9. i zastupnik Alen Prelec na članak 59. stavak 4.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članak 14. stavak 5., članak 60. novi stavak 5. i na članak 77. stavak 1. novi podstavak, amandman Kluba zastupnika HSS-a na članak 31. stavak 1., amandman zastupnika Alena Preleca na članak 12. stavak 3. i amandmane zastupnika Bojana Glavaševića na članak 49. stavak 2. i na članak 92. stavak 1.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a.

Hrvatski sabor je, 31. listopada  2018., većinom glasova /75 „za“, 19 „protiv“, 13  „suzdržanih“/ donio Zakon o lovstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
   
104.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI PROJEKATA MEĐUNARODNE INSTITUCIONALNE SURADNJE EUROPSKE UNIJE I PROJEKATA TEHNIČKE POMOĆI, drugo čitanje, P.Z. br. 388 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.

Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Miro Kovač i Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.  

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, dr. sc. Miro Kovač, Davor Ivo Stier, Anton Kliman, prof. dr. sc. Vesna Pusić i Davor Vlaović. 

Rasprava je zaključena 29. listopada 2018.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a na članak 17. stavak 6. i članak 19. stavak 2

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /119 „za“, 6  „suzdržanih“/ donio Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

105.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA  -  predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora  
                                                                                           
Predlagatelj akta je Odbor za obitelj, mlade i sport na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Odbor za obitelj, mlade i sport podnio je amandman na točku II. Odluke. Sukladno odredbi članka 202. stavka 1. podstavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora amandman postaje sastavni dio Odluke.

Predstavnik predlagatelja Stjepan Čuraj, potpredsjednik Odbora  za obitelj, mlade i sport, dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske, Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dodatno je obrazložila mišljenje Vlade.
 
U raspravi je sudjelovala zastupnica Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 29. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., jednoglasno /79 „za“/, donio Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta.  

106.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2017. GODINE

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik podnositelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Izvješće.

Prije početka rasprave stanku je zatražio zastupnik Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a  i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Žagar i Stjepan Čuraj. 

Rasprava je zaključena 30. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /76 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike hrvatske 2017. godine.

107.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA AGROKOR - predlagatelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru

Predlagatelji akta su 16 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Predstavnik predlagatelja zastupnik Nikola Grmoja, dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Robert Jankovics  u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a, Miro Bulj, Josip Borić, Ivan Pernar, dr. sc. Branimir Bunjac, dr. sc. Tomislav Sokol,  prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Stjepan Čuraj, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i u ime predlagatelja Tomislav Panenić. 

Za replike su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Nikola Grmoja, Ante Babić, Saša Đujić, Gordan Maras, Miro Bulj, Saša Đujić, Josip Borić, Joško Klisović, Tomislav Panenić, Sunčana Glavak, Marija Jelkovac, Ivan Šuker, Vladimir Bilek, Stjepan Čuraj, Ivan Pernar, dr. sc. Branimir Bunjac, dr. sc. Tomislav Sokol, Tomislav Klarić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Tomislav Žagar, Arsen Bauk i Branko Bačić.    

Rasprava je zaključena 30. listopada 2018.

Prije glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a /stanku su obrazložili zastupnici Peđa Grbin i Gordan Maras/, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.

Hrvatski sabor, 31. listopada 2018. većinom glasova /48 „za“, 74  „protiv“/ nije donio Odluku o osnivanju Istražnog povjerenstva za Agrokor.

108.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podnositeljica akta je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Sukladno članku 44. stavku 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor je donio zaključak kojim predlaže da se Godišnje izvješće raspravi na sjednici Sabora. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik podnositeljice Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, dodatno je obrazložio Godišnje izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj, Gordan Maras, Tomislav Žagar, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, Goran Aleksić, Tomislav Žagar, Miro Bulj, Ivan Šuker, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Davor Vlaović i Branka Juričev-Martinčev.

Rasprava je zaključena 31. listopada 2018.

Hrvatski sabor je, 31. listopada 2018., većinom glasova /77 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
 
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2017. godinu.

 

Sjednica je zaključena 31. listopada 2018. godine u 14.11 sati.

 

TAJNIK                                                             PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA              HRVATSKOGA SABORA


Ivan Bukarica                                                            Gordan Jandroković 

Preuzimanje zapisnika