Kronologija rasprava aktualne sjednice

U rubrici su prikazani akti sa statusom zaključene plenarne rasprave tijekom aktualne sjednice Hrvatskoga sabora te akti sa statusom zaključene rasprave na sjednici matičnog radnog tijela, sukladno čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a koji su trenutačno na dnevnom redu aktualne sjednice. 

Pomoću filtra moguće je pretražiti akte prema datumu zaključenja rasprave i/ili prema jednoj riječi iz naziva akta.

Pretraživanje akata po datumu zaključenja rasprave, koji su bili na dnevnim redovima svih prethodnih sjednica, dostupno je u rubrici Pregled dnevnih redova tako da se uključi napredno pretraživanje te u polje "datum zaključenja" upiše datum zaključenja rasprave ili odabere iz priloženog kalendara. 

Ukupno rezultata: 77
Ukupno rezultata: 77

petak, 15.02.2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 237 - predlagatelji: zastupnik Ivan Lovrinović i Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke
IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;

četvrtak, 14.02.2019.

INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ NABAVKU ESKADRILE VIŠENAMJENSKIH BORBENIH AVIONA - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
IZVJEŠĆE MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA
IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MARIJANA KUSTIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DRAŽENA MILINKOVIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DAVORA MILIČEVIĆA
PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA, prvo čitanje, P.Z. br. 557 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 13.02.2019.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 22. VELJAČE DANOM HRVATSKE GLAGOLJICE I GLAGOLJAŠTVA - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA POVODOM IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROVJERI BROJA I VJERODOSTOJNOSTI POTPISA BIRAČA TE ZAKONITOSTI POSTUPKA PRIKUPLJANJA POTPISA BIRAČA IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O IZMJENI ČLANKA 72. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE I O DOPUNI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ČLANKOM 72.a TE GRAĐANSKE INICIJATIVE "ISTINA O ISTANBULSKOJ" - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIVATIZACIJI INA - INDUSTRIJE NAFTE D.D., S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 565 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 08.02.2019.

IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2019. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;

četvrtak, 07.02.2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 305 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA NACIONALNOGA ZDRAVSTVENOG VIJEĆA - predlagatelj: ministar zdravstva
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E br. 494 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 421 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 06.02.2019.

PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O IZMJENAMA UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, prvo čitanje, P.Z. 367 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI KORIŠTENJA VANJSKIH USLUGA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - podnositelj: glavni državni revizor
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - podnositelj: glavni državni revizor
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: glavni državni revizor
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2017. - podnositelj: glavni državni revizor
PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 558 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 566 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2017. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 01.02.2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 445 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 431 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 31.01.2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 554 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 552 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 551 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 406 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, drugo čitanje, P.Z. br. 405 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O ŽELJEZNICI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 555 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 409 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 30.01.2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje, P.Z. br. 523 - predlagateljica Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DEVETOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 522 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRVOG DODATNOG PROTOKOLA UZ OPĆA PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 521 - predlagateljica Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje, P.Z. br. 520 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, drugo čitanje, P.Z. br. 444 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, prvo čitanje, P.Z. br. 519 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 516 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 25.01.2019.

IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDJELOVANJU CIVILNIH STRUČNJAKA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 389 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 396 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 24.01.2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU INTER-AMERIČKE INVESTICIJSKE KORPORACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 563 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 561 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 560 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 559 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU I UKLANJANJU POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA, drugo čitanje, P.Z. br. 428 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI U JUGOISTOČNOJ EUROPI, drugo čitanje, P.Z. br. 491 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 23.01.2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 515 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 397 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA, drugo čitanje, P.Z. br. 407 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 417 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 536 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 423 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODACIMA I INFORMACIJAMA U ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 422 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 18.01.2019.

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, P.Z.E. br. 443 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 17.01.2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 493 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 492 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 365 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 495 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 556 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 514 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 408 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 16.01.2019.

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2018. GODINI - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske

srijeda, 05.12.2018.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija