10th term of the Croatian Parliament (22 July 2020 - 16 May 2024)

9th constituency

Elected MP’s

Baradić, Nikolina (HDZ, substitute member of Božidar Kalmeta)
Begonja, Josip (HDZ, substitute member of Nediljko Dujić)
Bulj, Miro (Most)
Juričev-Martinčev, Branka (HDZ, substitute member of Ivan Malenica)
Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ, substitute member of Marijan Kustić)
Sabljar-Dračevac, Renata (Socijaldemokrati)
Vidović, Franko (Socijaldemokrati)
IX. izborna jedinica obuhvaća Ličko-senjsku županiju, Zadarsku županiju, Šibensko-kninsku županiju i sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije i to:
- područje Ličko-senjske županije u cijelosti,
- područje Zadarske županije u cijelosti,
- područje Šibensko-kninske županije u cijelosti,
- sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije - gradovi i općine: Dicmo, Dugopolje, Hrvace, Kaštela, Klis, Lećevica, Marina, Muć, Okrug, Otok, Prgomet, Primorski Dolac, Seget, Sinj, Trilj, Trogir, Vrlika.