10th term of the Croatian Parliament (22 July 2020)

9th constituency

Elected MP’s

Baradić, Nikolina (HDZ, substitute member of Božidar Kalmeta)
Begonja, Josip (HDZ, substitute member of Nediljko Dujić)
Bulj, Miro (Most)
Juričev-Martinčev, Branka (HDZ, substitute member of Ivan Malenica)
Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ, substitute member of Marijan Kustić)
Sabljar-Dračevac, Renata (Socijaldemokrati)
Vidović, Franko (Socijaldemokrati)
IX. izborna jedinica obuhvaća Ličko-senjsku županiju, Zadarsku županiju, Šibensko-kninsku županiju i sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije i to:
- područje Ličko-senjske županije u cijelosti,
- područje Zadarske županije u cijelosti,
- područje Šibensko-kninske županije u cijelosti,
- sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije - gradovi i općine: Dicmo, Dugopolje, Hrvace, Kaštela, Klis, Lećevica, Marina, Muć, Okrug, Otok, Prgomet, Primorski Dolac, Seget, Sinj, Trilj, Trogir, Vrlika.