26. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Eugena Kvaternika

26. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport. Predloženi dnevni red je:

- Usvajanje zapisnika 25. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM VIDOVIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE, drugo čitanje, P.Z. br. 377;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI EUROPSKIH SNAGA SOLIDARNOSTI I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE O EUROPSKIM SNAGAMA SOLIDARNOSTI I UREDBE (EU) br. 375/2014, COM(2018)440, D.E.U. br. 18/040;
3. RAZNO.