33. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 32. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OTOCIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 413 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2017. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RAZNO.