13. sjednica Odbora za ratne veterane

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 12. sjednice Odbora;
1. Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu,
- predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske;
2. Konačni projedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike za 2019. godinu, P.Z. br. 498 - predlagatelj Vlada Republike Hrvatske;   
3. Prijedlog izmjena i dopuna  Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu - predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske;
4. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu - predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske;    
5. Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2017. godinu - podnositelj Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
6. Razno.