54. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 500;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 502;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 503;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 504;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 506;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 507;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 508;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 509;
11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRANI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 510;
12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 511;
13. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VETERINARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 512;
14. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 513.