Predstavljanje Interpretativne komunikacije Europske komisije o stjecanju poljoprivrednog zemljišta i pravu Europske unije

dvorana Ivana Mažuranića

Odbor za poljoprivredu održava sjednicu s temom: „Predstavljanje Interpretativne komunikacije Komisije o stjecanju poljoprivrednog zemljišta i pravu Europske unije.“ Sjednica će se održati u utorak, 5. prosinca 2017. u dvorani Ivana Mažuranića s početkom u 16.00 sati. 

Interpretativnom komunikacijom Europska komisija odgovara na zahtjev Europskog parlamenta za objavu smjernica o načinu regulacije tržišta poljoprivrednog zemljišta u skladu s pravom EU-a i nastoji pomoći državama članicama koje su u procesu prilagodbe svoga zakonodavstva. Komunikacijom Komisija naglašava prednosti i izazove inozemnih ulaganja u poljoprivredno zemljište navodeći pri tome primjenjivo pravo EU-a i povezanu sudsku praksu Suda EU-a te predlaže općenite zaključke o načinu ostvarivanja legitimnih javnih interesa u skladu s pravom EU-a. 

Interpretativnu komunikaciju Komisije o stjecanju poljoprivrednog zemljišta i pravu Europske unije predstavit će na tematskoj sjednici Thomas Wiedmann iz Opće uprave Europske komisije za financijsku stabilnost, financijske usluge te Unijina tržišta kapitala (DG FISMA).