Okrugli stol o temi „Građani kreiraju lokalni proračun“

dvorana Ivana Mažuranića

Odbor za financije i državni proračun te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u suradnji s udrugom GONG organiziraju okrugli stol s temom „Građani kreiraju lokalni proračun“. Okrugli stol održat će se u utorak, 14. travnja 2015. u dvorani Ivana Mažuranića od 10 do 12 sati. 

Okrugli stol se održava radi poticanja rasprave o participativnom budžetiranju i drugim oblicima sudjelovanja građana u odlučivanju.