28. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Ivana Mažuranića

Sjednica se održava u povodu "70 godina od usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima".

10. prosinca obilježava se Međunarodni dan ljudskih prava, a ove godine i jubilarna 70. obljetnica Opće deklaracije o ljudskim pravima koju je Opća skupština Ujedinjenih naroda 10. prosinca 1948. usvojila u glavnom gradu Francuske. Opća deklaracija o ljudskim pravima povijesni je dokument koji je odigrao značajnu ulogu u podizanju razine zaštitite ljudskih prava. Obilježavanjem usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima ističe se važnost odrastanja u zajednici koja u svakodnevnom životu promiče zaštitu ljudskih prava.