Okrugli stol u organizaciji zastupnice Ermine Lekaj-Prljaskaj

dvorana Ivana Mažuranića

Zastupnica Ermina Lekaj-Prljaskaj u suradnji sa Savezom Crnogoraca Hrvatske organizira okrugli stol o temi: "Nasilna aneksija Crne Gore i otpor Hrvata i Crnogoraca unitarizmu u Kraljevini SHS/Kraljevini Jugoslaviji (1918.-1941.)"