33. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016. O:
a) priznavanju i prestanku prava na plaću;
4. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU:
a) glavnog državnog revizora,
b) povjerenika za informiranje;
5. RAZNO.