Sastanak Hrvatsko-ruske međuparlamentarne skupine prijateljstva

dvorana Ivana Mažuranića