Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i predsjednik Odbora za pravosuđe Orsat Miljenić s članovima odbora primaju povjerenicu Europske komisije za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Veru Jourovu

dvorana Ivana Mažuranića