47. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 599;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, prvo čitanje, P.Z. br. 600;
3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, prvo čitanje, P.Z. br. 533 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
4. Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine, prvo čitanje, P.Z. br. 390 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
5. Prijedlog zakona o zemljišnim knjigama, prvo čitanje, P.Z. br. 603.