Sastanak Stalnog odbora Parlamentarne skupštine NATO-a

Zagreb

Sastanak Stalnog odbora Parlamentarne skupštine NATO-a održava se u Zagrebu 29. i 30. ožujka 2019. u organizaciji Hrvatskoga sabora. Ove godine ujedno obilježava se i deseta obljetnica članstva Republike Hrvatske u NATO savezu.

Stalni odbor Parlamentarne skupštine NATO-a čine voditelji i zamjenici nacionalnih parlamentarnih izaslanstava svih 29 zemalja članica NATO saveza na čelu s predsjednicom Parlamentarne skupštine NATO-a Madeleine Moon.

Voditelj Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a u 9. sazivu Sabora je Miroslav Tuđman.