Konferencija za medije zastupnika Marina Škibole

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema konferencije: „Medicinske sestre ugrožena skupina u RH“ .